Den store guide til annoncering i Google Ads

Google-ads

De fleste virksomheder er mere eller mindre bekendte med Google Ads, som tidligere blev kaldt Google AdWords. Hvis ikke du er helt klar på, hvad Google Ads egentlig er, kommer her en kort forklaring: Google Ads er et annoncerings-værktøj, der gør det muligt at øge din virksomheds synlighed i Googles søgeresultater og hos andre søgepartnere gennem betalte annoncer.

I Google Ads handler det om at blive vist, når dine potentielle kunder søger på bestemte søgeord du ønsker at blive fundet på. Det er derfor et rigtig godt annoncerings-værktøj, der gør det muligt at nå ud til nye potentielle kunder, trække trafik til hjemmesiden og derigennem få flere konverteringer og skabe øget omsætning.

Er du i tvivl om, hvorvidt det giver mening for dig at bruge Google Ads, eller vil du bare gerne vide mere om, hvordan Google Ads fungerer, bør du læse med her. I denne guide til annoncering i Google Ads, kommer vi nemlig hele vejen rundt om de forskellige funktioner, og hvordan du får mest ud af dine annoncer.

I det følgende kan du læse om:

 1. Hvornår giver det mening at bruge Google Ads?
 2. 4 typer annoncer i Google Ads
  1. Søgeannoncer
  2. Display annoncer
  3. Shopping annoncer
  4. Video annoncer
 3. Opbygningen af din Google Ads konto
  1. Hvilke søgeord skal du bruge?
  2. Husk de negative søgeord
 4. Optimér på dine annoncer og skab bedre resultater
  1. Gode råd til et højt kvalitetsresultat
 5. Hvad koster det at annoncere i Google Ads?
 6. Få hjælp til at få succes med dine Google Ads-annoncering
 7. FAQ’s om Google Ads

Hvornår giver det mening at bruge Google Ads?

Annonce-i-Google-ads

Google Ads giver dig mulighed for at vise dine annoncer overfor personer, som har søgt på et søgeord, der er relevant i forhold til dine ydelser eller produkter samt giver dig mulighed for at nå ud til personer, som er interesseret i det du tilbyder.

Som annoncør kan du således øge din synlighed i Google, men også hos Googles søgepartnere og i displaynetværket. Dette giver dig en stor eksponering overfor din målgruppe og potentielle kunder.

Der er mange muligheder i forhold til annoncering i Google Ads, og har du et website, hvor du sælger en service eller et produkt, kan Google Ads derfor give god mening at bruge. Der er dog ofte flere faktorer du skal overveje, inden du beslutter dig for, om Google Ads er noget for dig.

Hvor kommer dine kunder og besøgende fra?

Noget af det første du bør overveje, er, hvor dine besøgende og kunder primært kommer fra. Kommer de fleste af dine kunder fra de sociale medier, kan det måske i højere grad give mening at fokusere på Facebook-annoncering for at nå ud til flere potentielle kunder og personer i din målgruppe.

Kommer dine besøgende derimod primært gennem Googles søgeresultater, og finder dine kunder dig igennem Google, kan det derimod give god mening at benytte Google Ads og dermed sikre dig en større synlighed hos din målgruppe i Googles søgeresultater.

Hvor stor er konkurrencen på dine søgeord?

En anden ting du bør overveje, inden du beslutter dig for, om du vil køre med annoncer i Google Ads er, hvor stor konkurrencen på de søgeord du ønsker at blive fundet på er. Dette kan du undersøge inde i værktøjet ”søgeordsplanlægning” i Google Ads. Her kan du desuden også se den gennemsnitlige klikpris for søgeordet.

Er der en høj konkurrence på søgeordene betyder det oftest, at klikprisen er høj. Du kan derfor risikere at skulle betale en høj pris for din annoncering, hvis du ønsker at blive vist som en af de første i søgeresultaterne.

Hvad er dit markedsføringsbudget?

I relation til konkurrencen på søgeordene skal du overveje, hvad dit markedsføringsbudget er, og hvor mange penge du ønsker at bruge på din annoncering i Google Ads. Her kan det være en god idé at overveje værdien af en konvertering, og hvor mange klik der skal til, før du får en konvertering.

Når du ved dette og du ved, hvor meget klikprisen for de søgeord, du ønsker at blive fundet på er, kan du overveje, om det kan betale sig for dig at annoncere i Google Ads. Vælger du at bruge Google Ads, kan disse overvejelser desuden hjælpe dig med at finde frem til dit daglige budget.

4 typer annoncer i Google Ads

Ads-netvearket

I Google Ads har du mulighed for at lave 4 forskellige typer annoncer: Søgeannoncer, display annoncer, shopping annoncer og video annoncer. Af disse 4 typer annoncer er søgeannoncer den mest udbredte type, og den som mange virksomheder vælger at benytte. Det skyldes, at de fleste har gavn af at være synlig i søgeresultaterne og have en god placering, når deres potentielle kunder foretager en Googlesøgning.

Herunder har vi beskrevet de 4 forskellige annoncetyper i Google Ads lidt nærmere.

Søgeannoncer

Søgeannoncer er de annoncer, som ligger øverst i søgeresultaterne, når du foretager en Googlesøgning. Når du opretter dine søgeannoncer skal du vælge bestemte søgeord, som du vil være synlig på, og som du dermed ønsker at byde på.

I modsætning til nogle af de andre annoncetyper, betaler du ikke noget for visning af din annonce. Du betaler først, når en person klikker på annoncen. Ved søgeannoncer taler man derfor også typisk om Cost Per Click (CPC), da prisen for dine annoncer afhænger af, hvor mange der klikker på din annonce. Klikprisen afhænger som nævnt af konkurrencen på søgeord samt din annoncerelevans og dit indhold på landingssiden.

Display annoncer

Display annoncer er visuelle banner-reklamer og tekstannoncer, som vises på websites, der er relevante for din virksomhed. I modsætning til søgeannoncer, som udelukkende indeholder tekst, kan display annoncer indeholde både tekst og billede.

Med display annoncer kan du øge synligheden af din virksomhed og dine services/produkter overfor dine potentielle kunder på andre websites, uden at de nødvendigvis har søgt efter din virksomhed eller de services/produkter du tilbyder. Når du laver dine annoncer, har du mulighed for selv at vælge, hvilke websites dine annoncer skal være på, og hvilken målgruppe dine annoncer skal vises overfor.

Ved display annoncer afregnes prisen i Cost per Mille (CPM) i stedet for CPC. Det betyder, at du betaler pr. visning af din banner-annonce for 1000 personer. Du har dermed mulighed for at promovere din virksomhed for mange for en forholdsvis lav pris.

Shopping annoncer

Google shopping er visuelle annoncer, der viser dit produkt med billede, pris, tekst om produktet samt din virksomheds navn overfor dine potentielle kunder. For at kunne lave shopping annoncer skal du oprette dit produktkatalog i Google Merchant Center.

I modsætning til søgeannoncer skal du ikke selv udvælge bestemte søgeord du ønsker at blive fundet på. Dette gør Google med udgangspunkt i dine produkttitler og produktbeskrivelser. Derfor er det også vigtigt, at du bruger relevante søgeord i både titel og beskrivelse.

Google shopping annoncer er ideelle til webshops, da du her har mulighed for at vise dine produkter overfor personer, der søger efter produkter som dem du sælger, og som derfor med stor sandsynlighed er interesseret i dine produkter.

Du kan læse mere om Google shopping i vores guide til Google Shopping Ads her.

Video annoncer

Video-annonce

I Google Ads har du også mulighed for at lave video annoncer, som bliver vist på YouTube, men som også kan blive vise på andre websites og apps, der er Google-videopartnere. I Google Ads har du mulighed for at lave Instream-annoncer, Video-Discovery-annoncer, Bumperannoncer, Outstream-annoncer og Mastheads.

Der er dermed mulighed for at lave mange forskellige typer videoannoncer. Samtidig har du også mulighed for at vælge, hvilken målgruppe dine annoncer skal eksponeres overfor. Hvilken type videoannonce du skal bruge, afhænger af, hvad du ønsker at opnå med dine videoannoncer. Du bliver desuden debiteret på forskellige måder afhængig af, hvilken type videoannonce du vælger.

Opbygningen af din Google Ads konto

Google Ads er opbygget af kampagner, annoncegrupper og annoncer. Under hver kampagne har du mulighed for at oprette en eller flere annoncegrupper. I hver af disse annoncegrupper kan du oprette en række annoncer, som er dem der bliver vist for dine potentielle kunder.

Strukturen ser således ud:

 • Kampagne
  • Annoncegrupper
   • Annoncer

En kampagne kan med fordel have flere annoncegrupper og annoncer. Faktisk er det en god idé at lave flere annoncegrupper under hver kampagne og have minimum tre annoncer under hver annoncegruppe.

På kampagneniveau har du mulighed for at indtaste dit daglige budget samt dit start- og sluttidspunkt for kampagnen. Det daglige budget er ikke direkte 1:1, men er et gennemsnit og kan derfor overstige den ene dag, hvis Google vurderer, at der denne dag er flere søgninger. Over en periode på 30 dage vil dit samlede forbrug dog stadig stemme overens med dit daglige budget.

På kampagneniveau har du desuden mulighed for at definere de målgrupper du ønsker at nå ud til samt den geografiske placering dine annoncer skal vises i. Tilbyder du dine ydelser i et specifikt geografisk område, kan det være en god idé at tilføje dette i din kampagne. Er du derimod webshopejer, er det ikke nødvendigt at vælge en geografisk placering for dine annoncer.

På annoncegruppeniveau har du mulighed for at lave dine annoncer samt tilføje de søgeord, som du ønsker at blive fundet på.

Hvilke søgeord skal du bruge?

soegeord

Laver du søgeannoncer, som er den mest udbredte annoncetype, skal du selv udvælge de søgeord, som du gerne vil byde på og findes på, når brugere søger efter det pågældende søgeord i Google eller Googles søgepartnere. Laver du Google shopping annoncer skal du bruge dine relevante søgeord i titel og beskrivelse.

Hvilke søgeord du skal bruge afhænger af, hvad du ønsker at blive fundet og være synlig på med dine Google Ads-annoncer. Du kan for eksempel både benytte produktsøgeord, mærkesøgeord, generiske søgeord samt kategorisøgeord, hvis du ønsker at være synlig på dine produkter eller ydelser. Du kan dog også vælge at bruge branchesøgeord eller lokale søgeord som fx ”Elektriker Aarhus”, hvis du ønsker at blive fundet på branchespecifikke søgeord i et bestemt geografisk område.

Når du har fundet frem til, hvilke søgeord du ønsker at være synlig på, skal du vælge matchtypen for dine søgeord. Google har tre matchtyper:

 • Bredt match som fx: Gummistøvler til børn
 • Sætningsmatch som fx: ”Gummistøvler til børn”
 • Eksakt match som fx: [Gummistøvler til børn]

Jo bredere din søgeordsmatchtype er, jo mere kan Google udvide dit søgeord til andre typer søgninger. Det kan være en god idé at have forskellige matchtyper, da du derved bliver fundet på forskellige typer søgninger. Pas dog på med at bruge bredt match, da du kan risikere, at dine søgeord bliver udvidet, og dermed at dine annoncer bliver vist på irrelevante søgninger.

Når de rette søgeord er fundet, skal du opdele dine søgeord i dine annoncegrupper. Her er det vigtigt, at du udelukkende sætter relaterede søgeord i samme annoncegruppe. Søgeord som har hver deres landingsside, eller som ikke kan bruges i samme annonce med samme budskab skal ikke være i samme annoncegruppe, men i hver deres.

Husk de negative søgeord

Når du har tilføjet alle de søgeord, der er relevante for din virksomhed at blive fundet på, er det en god idé også at tilføje alle de søgeord, som du ikke ønsker at blive fundet på. Disse kaldes negative søgeord, og kan være meget gavnlige at bruge, da du på den måde undgår at betale for klik på dine annoncer fra personer, som ikke er interesseret i det du sælger.

Hvis du for eksempel sælger gummistøvler, men ikke sælger billige gummistøvler eller gratis gummistøvler, kan det være en god idé at tilføje ordene billige og gratis på din liste med negative søgeord. På den måde undgår du at blive fundet på søgninger med disse ord. Læs mere om brugen af negative søgeord her.

Optimér på dine annoncer og skab bedre resultater

Optimering-af-annoncer

For at opnå succes med din Google Ads-annoncering er det vigtigt, at du løbende optimerer på dine annoncer. Dette kan du blandt andet gøre ved at holde øje med dit kvalitetsresultat. Funktionen ”kvalitetsresultat” findes på alle niveauer i din Google Ads, men er kun synlig på søgeordsniveau.

Engang var det sådan, at det var muligt at ligge nr. 1, så længe man havde et stort annoncebudget. Sådan er det ikke længere. I dag er det både dit bud pr. klik og dit kvalitetsresultat der afgør, hvordan dine annoncer placeres på en specifik søgning.

På den måde kan Google sikre, at det kun er de bedste og mest relevante annoncer, der bliver vist. Dette gør samtidig også, at du ikke nødvendigvis behøver et højt annoncebudget for at kunne blive vist som den første.

Kvalitetsresultatet måles på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det dårligste og 10 er det bedste. Som udgangspunkt bør du stræbe efter at nå et kvalitetsresultat på 10/10. Dette kan dog være svært at opnå. Derfor bør du i højere grad forsøge at have et kvalitetsresultat på minimum 7/10.

Dit kvalitetsresultat bestemmes ud fra en række forskellige faktorer. De vigtigste er:

 • Den forventede clickthrough rate (CTR)
 • Annoncerelevansen
 • Landingssideoplevelsen

Det vil sige, at hvis du har en brugervenlig landingsside med godt indhold, dine annoncer er relevante og matcher dine søgeord, og der er stor sandsynlighed for, at de personer der ser din annonce også klikker på den, vil du som udgangspunkt få et godt kvalitetsresultat.

Der er dog også nogle andre faktorer der kan påvirke dit kvalitetsresultat, såsom din domænehistorik og kontohistorik, men de tre ovenstående er de vigtigste. Ønsker du større succes med dine Google Ads-annoncer bør du derfor primært fokusere på at forbedre disse tre faktorer.

Gode råd til et højt kvalitetsresultat

Helt praktisk er der flere ting du kan gøre for at få et godt og højt kvalitetsresultat. For det første er det vigtigt, at du kun benytter søgeord, som er relevante for dig og dine ydelser. Disse søgeord skal du sørge for at fordele, så de passer til dine forskellige annoncegrupper, og så de rette annoncer bliver vist på de rigtige søgeord.

Derudover er det naturligvis vigtigt, at du laver nogle gode annoncer med relevante og interessante overskrifter og beskrivelser. Ligeledes skal du sørge for, at den landingsside, som dine annoncer trækker brugeren ind på, er brugervenlig og responsiv, har godt og interessant indhold samt er relevant i forhold til annoncen og de søgeord du bruger. Hvis ikke den er det, bør du optimere på landingssiden.

Da din CTR spiller en afgørende rolle for dit kvalitetsresultat, kan det desuden være en god idé at sætte søgeord med en lav CTR på pause eller at ændre matchtypen på søgeordet. Du kan også tilføje flere negative søgeord, da de kan være med til at øge din CTR.

Hvad koster det at annoncere i Google Ads?

Pris-paa-annoncering

Hvor meget det koster at annoncere i Google Ads, afhænger meget af, hvilke søgeord du ønsker at byde på. Nogle branchespecifikke søgeord som fx ”advokat” er ofte konkurrenceprægede, og har derfor ofte en høj klikpris. Ønsker du at være synlig på disse søgeord, kan du derfor opleve, at det er dyrere at annoncere.

Ved at sætte et dagligt budget bestemmer du dog selv, hvor meget du betaler for din annoncering. Du kan også vælge at sætte en maksimum Cost Per Click (CPC) på nogle af dine søgeord, hvis du ønsker at holde prisen på det pågældende søgeord nede. Et lavt dagligt budget eller en begrænsning på CPC kan dog betyde, at du ikke opnår den ønskede placering i søgeresultaterne med dine annoncer.

Har du et højt kvalitetsresultat, vil du ofte opleve, at din annonceomkostning bliver mindre, og at du får en bedre placering i søgeresultaterne. Det skyldes, at Google ønsker at belønne de mest relevante annoncer. Kort sagt kan man sige, at et højt kvalitetsresultat og et stort annoncebudget giver den bedste annonceplacering.

For at få mest ud af dine annoncekroner er det dog vigtigt, at du kun byder på de søgeord, der er relevante for din virksomhed at blive fundet på. Det betyder blandt andet, at du skal præcisere dine søgeordsliste til de mest væsentlige søgeord samt lave en udførlig liste med negative søgeord.

Få hjælp til at få succes med dine Google Ads-annoncering

Hos OnlineSynlighed.dk er vi specialiserede i Google Ads og hjælper løbende vores kunder med at optimere på deres annoncer i Google Ads, så de giver de bedste resultater. Ønsker du et par professionelle øjne på dine annoncer i Google Ads, står vi derfor klar til at hjælpe.

Har du brug for hjælp til både opsætningen af din Google Ads og efterfølgende optimering af dine annoncer, klarer vi også det. Kontakt os i dag på 70 13 63 23 eller på mail@onlinesynlighed.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få succes med din annoncering i Google Ads.

FAQ’s om Google Ads

Hvad er Google Ads?

Google Ads er et annonceringsværktøj, der øger din synlighed i Google og Googles søgepartnere, videopartnere og i displaynetværket. Med Google Ads har du mulighed for at nå ud til nye potentielle kunder, få flere konverteringer og skabe øget omsætning.

Hvilke annoncetyper findes i Google Ads?

I Google Ads har du mulighed for at oprette 4 forskellige annoncetyper: Søgeannoncer, shopping-annoncer, video-annoncer og display-annoncer.

Hvad koster Google Ads?

Prisen på din annoncering i Google Ads afhænger af, hvilke søgeord du byder på. Konkurrenceprægede søgeord har ofte en højere klikpris end søgeord, som er mindre konkurrenceprægede. Et højt kvalitetsresultat kan dog være med til at give dig lavere annonceomkostninger.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

Mette Therese Røser