Google kommer med nye opdateringer og ændringer til Google Ads

Den 31. januar 2022 modtog flere virksomheder en mail fra Google om, at de opdaterer deres verifikation for annoncører. Fra den 31. marts i år, vil Googles identificering af identiteter og virksomheds drift blive slået sammen til en samlet verificering/bekræftelse.

Google slår disse to sammen for at skabe mere gennemsigtighed og dermed give virksomhederne en bedre oplevelse, når de skal bekræfte deres virksomhed.

I den lange mail står skrevet, hvad der præcis ændres eller opdateres, men hvis du ikke lige har fået læst mailen igennem, fortæller vi i denne artikel om flere af ændringerne, og hvad det betyder for dig og din virksomhed, når du bruger Google Ads.

Disse ændringer kommer

I mailen som flere virksomheder og annoncører har modtaget, fremgår det, at opdateringerne til Googles verificeringsprogram træder i kraft fra marts 2022. Nedenstående kan du læse om, hvilke opdateringer der vil komme, og hvad der i givet fald ændres.

”Om din virksomhed”

Google har lavet et nyt punkt der hedder ”om din virksomhed”. Dette punkt er noget af det første, du som annoncør eller virksomhed bliver bedt om at udfylde. Her vil Google gerne vide, hvem du er, altså navn på din virksomhed, hvilken branche du har virksomhed inden for, samt i hvilket land du befinder dig i. Google kan også finde på at bede dig oplyse andre vigtige oplysninger der hjælper dem med at vurdere, hvorvidt du er annoncør for andre eller blot dig selv og din virksomhed. Google vil egentlig bare gerne lære dig at kende, for at give brugerne den bedste oplevelse, når de ser dine annoncer.

Har du ikke udfyldt disse oplysninger inden for 30 dage, risikerer du, at din konto sættes på pause, indtil du udfylder dem. Dermed kan du altså ikke annoncere, så længe, du ikke har bekræftet din identitet.

Ændret tidsfrist for verificering

Når du har været igennem det første ovenstående punkt, og besvaret alle de spørgsmål Google nu engang beder dig om, er du nået til dette punkt. De spørgsmål du stilles i dette punkt, baseres på de svar, du har afgivet i punktet ovenfor. Typisk vil disse omhandle yderligere oplysninger omkring din virksomheds identitet.

Tidsfristen for udfyldelsen af disse oplysninger er 30 dage. Dermed er tidsfristerne for bekræftelsen/verificeringen også ændret fra tidligere. Tidligere lå tidsfristerne således, at virksomheder kunne påbegynde deres verificering inden for 30 dage, og efterfølgende havde 30 dage til at færdiggøre identitetsverificeringen. Med verificeringen af virksomhedsdriften havde virksomheder tidligere 21 dage til at påbegynde dette. De ville desuden modtage en besked 7 dage før, hvis deres konto blev suspenderet pga. manglende bekræftelse.

I sammenlægningen af de to programmer, har Google dog valgt at opdatere tidsfristerne for bekræftelsen af din virksomhed. Det betyder altså, at din virksomhed fremover vil have 30 dage til at påbegynde din verificering og udfylde det første punkt – ”om din virksomhed. Herefter har du 30 dage til at færdiggøre alt der vedrører verificeringen af din virksomhed.

Ændring af kriterier

Det er ikke kun tidsfristerne for bekræftelsen der ændres i sammenlægningen af de to programmer. Google vælger ydermere at ændre i reglerne der vedrører din konto, hvis du ikke opfylder kravene til verificeringen. Med andre ord, så kan di konto altså blive sat på pause, hvis ikke du har udfyldt din verificering eller opfyldt andre kriterier, som Google opstiller. Din konto kan blive sat på pause, hvis:

  • Google mener, at dine annoncer overtræder deres politik
  • Du ikke udfylder bekræftelsen eller prøver at undgå dette trin
  • Google har mistanke om, at dine annoncer kan være til skade for brugerne
  • Din identitet af virksomheden ikke er tydeliggjort over for brugerne eller Google

Google vil meget gerne sikre sig, at brugerne ved, hvem der står bag annoncerne der køres, og derfor beder Google dig om at indsende dokumenter der dokumenterer, hvem din virksomhed er. Opfylder du ikke dette, vil du risikere, at din konto sættes på pause som følge heraf.

Tidligere var det sådan, at din konto blev suspenderet, hvis kravene ikke blev opfyldt. Det gør den ikke fremover. Her sættes den “blot” på pause. Det betyder for dig, at du skal sørge for at overholde de krav og kriterier der opstilles af Google. Er din konto sat på pause, vil du ikke have mulighed for at annoncere.

Ændret brugergrænseflade for annoncører

Googles primære mål er at forbedre oplevelsen for både brugere og annoncører. Derfor vælger de også i samme omgang at opdatere brugeroplevelsen, således at virksomheder nu vil få mulighed for at se den aktuelle status for deres verificering gennem det, Google fremover kalder ”Fakturerings- og betalingsindstillinger” som vil være at finde på din Google konto. Her vil du altså tydeligt kunne se, hvor langt du er i processen, og om der kræves yderligere oplysninger for at kunne bekræfte din virksomhed.

Opsamling

Google stræber hele tiden efter at forbedre brugeroplevelsen for brugerne, og derfor har de nu valgt at lægge to af deres verificeringsprogrammer sammen, det der førhen hed verificering af virksomhedsdrift og identitetsverificering. Hvor det før var muligt at få suspenderet sin konto og ikke få vist sine annoncer, er det nu blevet ændret til, at din konto sættes på pause, såfremt du ikke opfylder Googles kriterier. Derudover sker der ændringer ift. til, hvor lang tid du har til at udfylde verificeringen, og du vil samtidig få adgang til en ny funktion, hvor du kan se status på din bekræftelse.

Hvis du vil vide mere om Google Ads og det opdaterede verificeringsprogram, kan du altid ringe til os på tlf. 70 13 63 23 eller skrive til os via nedenstående kontaktformular.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen