Drop stereotyp marketing: Forstå dine kunders unikke behov

Kultur, opdragelse og værdisæt tæller mere end generationstilhørsforhold

Drop stereotyp marketing: Forstå dine kunders unikke behov

Forstå dine målgrupper på en ny måde og optimer din annoncering

Som erfaren rådgiver inden for online strategier for virksomheder og interesseorganisationer har jeg set, hvordan en forenklet generationsopfattelse kan skabe misforståelser og ineffektive strategier. Lad os udfordre disse myter og finde en bedre måde at forstå og engagere vores målgrupper på.

Myterne om generationer

Der tales og skrives meget om “den unge generation” som noget helt særligt. Problemet er, at de velkendte opdelinger i generation alpha, z, x, millennials osv. savner empirisk belæg. Der er ingen videnskabelig evidens for, at forskellene inden for en generation er mindre end forskellene mellem generationer (kilde).

En artikel fra Deloitte understreger, at en stereotyp tilgang til forbrugerne kan begrænse vækst og rentabilitet. De anbefaler i stedet en mere nuanceret tilgang, hvor man segmenterer efter forbrugeradfærd og holdninger frem for alder (kilde).

Hvordan forskellene reelt ser ud

Forskning viser, at man ofte har mere tilfælles med sine forældre end med en tilfældig jævnaldrende. Mange af de tendenser, der tilskrives en særlig generation, kan ses bredt i hele befolkningen (kilde). Et eksempel er den stigende ensomhed, som påvirker både unge og ældre (kilde).

En ny måde at tænke generationer på

Antropologen Tim Ingold foreslår, at vi ser generationer som fibre i et reb, der griber ind i hinanden og overleverer viden og kundskaber (kilde). Dette perspektiv kan fremme en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur i både virksomheder og samfundet. Når vi dropper de firkantede generationsopfattelser og i stedet ser på de unikke behov, erfaringer og værdier hos hver enkelt person, kan vi skabe mere effektive og målrettede strategier.

Kultur, opdragelse og værdisæt

Forældrenes værdisæt og de unges opdragelse har ofte mere indflydelse på adfærd end jævnaldrenes. Det er disse dybere, kulturelle og familiære påvirkninger, der virkelig former vores handlinger og holdninger. Ved at forstå dette kan virksomheder bedre nå deres målgrupper på tværs af generationer. En undersøgelse fra Griffith University viser, at forbrugeridentitet og selvopfattelse ofte ikke stemmer overens med de generelle generationsprofiler, hvilket udfordrer effektiviteten af generational segmentation (kilde).

Praktiske råd til bedre segmentering

1. Fokuser på interesser og adfærd: I stedet for at segmentere baseret på alder, så se på dine målgruppers interesser, købsadfærd og præferencer. Dette giver en mere nuanceret og præcis forståelse af, hvad der driver dem.

2. Brug data til at forstå dine kunder: Udnyt moderne analyseværktøjer til at indsamle og analysere data om dine kunder. Dette kan hjælpe dig med at identificere mønstre og tendenser, som ikke nødvendigvis følger generationslinjer.

3. Skab personlige oplevelser: Tilpas dine budskaber og tilbud til individuelle kunders behov og præferencer. Personaliserede kampagner har vist sig at være langt mere effektive end generelle, generationsbaserede tilgange.

Lær af de yngre generationers forventninger

Et nyt projekt mellem tænketanken Equalis, Industriens Fond og ungeorganisationen Saga har til formål at skabe en bedre forståelse af generation Z’s forventninger til arbejdsmarkedet (kilde). Ved at samle et ungepanel og holde dialogmøder med virksomheder, vil projektet indsamle værdifuld viden, som kan hjælpe virksomheder med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

Gine Maltha Kampmann, direktør i Equalis, forklarer, at projektet skal bygge bro mellem virksomhederne og de unges forventninger. “Vi mangler arbejdskraft landet over, og de unge kommer med andre værdier og ønsker end tidligere generationer. Derfor skal vi have mere viden om, hvad de unge vil have, og bruge det til at skabe dialog og værktøjer til virksomhederne,” siger hun (kilde).

De unges nye værdier

Ifølge Thomas Hofman-Bang, direktør for Industriens Fond, er der tydelige mønstre omkring, at de unge er optaget af bæredygtighed, inklusion og diversitet. “Det skal vi tage alvorligt og undersøge, hvordan vi kan imødekomme,” siger han (kilde). Annoncører kan udnytte disse værdier ved at fokusere deres markedsføring på disse emner, hvilket kan gøre deres kampagner mere relevante og engagerende for den yngre generation.

Tid til forandring

De unge er dårligt hjulpet af, at vi hele tiden gør dem til noget særligt. De vil være bedre hjulpet af at trække på almene menneskelige erfaringer, som f.eks. kriser og krige. Den nuværende kultur, der fokuserer på nuet og kortsigtede løsninger, kan ofte overse de dybere og mere varige værdier, som forbinder mennesker på tværs af generationer.

Kontakt os for hjælp til din strategi

Er din virksomheds strategi baseret på virkelige indsigter? Drop stereotyp generationsgeneraliserende marketing og forstå dine kunders individuelle behov og værdier. Lad os tage en snak om, hvordan du kan nå din målgruppe mere præcist. Kontakt os for en konsultation på telefon 70136323 eller mail@onlinesynlighed.dk, og lad os sammen skabe en mere inkluderende og effektiv marketingstrategi.

John Nielsen