1. Generelle betingelser:
  Disse betingelser gælder for alle leverancer og tjenester, som OnlineSynlighed.dk tilbyder. Tilbud på leverancer er gældende i 10 dage fra afgivelse, medmindre andet er aftalt.
 2. Ydelsestyper og priser:
  OnlineSynlighed.dk leverer forskellige typer af ydelser, herunder konsulentydelser (rådgivning, programmerings- og online marketingopgaver) og eventuelle tredjepartslicenser. Ydelserne afregnes enten som pakkebaserede ydelser (PBY) eller tidsafregnede ydelser (TAY).
  Forklaringsskema for ydelsestyper

  YdelsestypeBetegnelseBeskrivelseBetalingsmetode
  Fastpris ydelserPakkebaserede ydelser (PBY)Ydelser leveret til en forudbestemt, fast pris. Omfatter en detaljeret beskrivelse af leverancens indhold.Faktureres månedligt a conto i henhold til fremdrift i leverancen.
  Timebaserede ydelserTidsafregnede ydelser (TAY)Ydelser, hvor betalingen er baseret på den tid, der faktisk bruges på opgaven. Anvendes, når en detaljeret beskrivelse af leverancens indhold ikke er mulig.Faktureres efter aflevering af opgaven baseret på medgået tid og materiale.
  KlippekortForudbetalt serviceEn fleksibel løsning, hvor kunder køber et antal timer, som de kan bruge på forskellige tjenester efter behov.Forudbetaling for et bestemt antal timer, som kan bruges på tværs af alle tjenester.
 3. Bestillinger:
  En bestilling er underlagt disse vilkår og indeholder specifikation af de konkrete ydelser, herunder ydelsesbeskrivelse, tidsplan og pris eller estimat.
 4. Fakturering og betaling:
  TAY faktureres efter aflevering af opgaven baseret på medgået tid og materiale, mens PBY faktureres månedligt a conto i henhold til fremdrift i leverancen. Betalingsfrist er netto 8 dage fra fakturadato.
 5. Honorar:
  Vi bestræber os på at give en fast pris, men det er ikke altid muligt. Det kan være svært på forhånd at anslå omfanget af visse opgavetyper – her giver vi i stedet et estimat. Honoraret modregnes i dit depositum, og et eventuelt overskud bliver efterfølgende udbetalt.
 6. Rådgivningens rækkevidde:
  Den rådgivning, vi yder, er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige for den rådgivning, vi yder til betalende klienter.
 7. Rettigheder til materiale:
  Vores klienter kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører OnlineSynlighed.dk, medmindre andet skriftligt aftales.
 8. Ansvar og ansvarsbegrænsninger:
  OnlineSynlighed.dk har ansvaret for at levere de i bestillingen angivne ydelser. Vi er alene ansvarlige for udførelsen af de angivne indsatsområder og ikke et resultatansvar, herunder ansvar for omsætning, antal leads eller eksponeringer. Begge parter kan anmode om ændringer til den aftalte bestilling.
 9. Generelle garantier:
  OnlineSynlighed.dk garanterer, at ydelser leveres professionelt og i henhold til god skik i it-branchen.
 10. Kundens overtagelse og reklamationsperiode:
  Kunden er forpligtet til at godkende leverancen, når ydelserne er leveret i henhold til bestillingens ydelsesbeskrivelse. Reklamationer skal ske skriftligt og med angivelse af, hvor i manglen består, inden for en reklamationsperiode på 14 dage efter godkendelse af leverancen.
 11. Pakkebaserede ydelser (PBY):
  PBY anvendes, hvor det skønnes, at der kan laves en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af leverancens indhold. PBY vil altid indeholde et pristillæg for OnlineSynlighed.dk’s risiko i forbindelse med afgivelse af bindende tilbud med fast tid og pris.
 12. Tidsafregnede ydelser (TAY):
  TAY anvendes, hvor der ikke kan tilvejebringes en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af leverancens indhold, eller hvor kunden ikke ønsker det “risikotillæg”, OnlineSynlighed.dk pålægger ved PBY. Ved TAY-bestillinger afgiver OnlineSynlighed.dk et estimat over den forventede økonomi for bestillingen.
 13. Klippekort fra OnlineSynlighed.dk:
  OnlineSynlighed.dk tilbyder klippekort, der fungerer som forudbetalte timer til vores digitale marketingtjenester. Dette system er tilrettelagt for at give virksomheder fleksibilitet og en simpel måde at administrere deres forbrug af vores tjenester på. Når du køber et klippekort, sikrer du dig adgang til vores ydelser efter behov, med den fordel at timeprisen ofte er lavere end ved løbende fakturering.

  Et klippekort er personligt og udformet specifikt til din virksomhed, hvilket indebærer, at det ikke kan overdrages eller videresælges. Betaling for klippekortet sker forud for opgavens start. Det er vigtigt at bemærke, at ubrugte klip ikke kan refunderes.

  Vi tilbyder fleksible kommunikationsmuligheder for rådgivning og møder, herunder telefon, Teams eller fysiske møder, alt efter hvad der passer bedst ind i din plan. Vores klippekort udløber ikke, og selvom klip ikke kan refunderes ved eventuel ophør af samarbejdet, tilbyder vi en gennemsigtig og simpel løsning til at håndtere dit marketingbudget.

  Fordele ved klippekortet:

   • Fleksibilitet: Brug timerne, når det passer dig, og til de tjenester, du har brug for.
   • Økonomisk fordelagtigt: Forudbetaling sikrer en fast timepris, som ofte er mere fordelagtig end almindelig fakturering.
   • Enkel administration: Nemt at holde styr på forbrugte og tilbageværende timer.
   • Ingen binding: Du er ikke bundet af lange kontrakter.
   • Budgetvenlig: Hjælper med at holde dit marketingbudget under kontrol.
   • Prioriteret service: Som klippekortkunde får du ofte prioriteret adgang til vores tjenester og eksperter.
    Klippekortet fra OnlineSynlighed.dk er en fremragende løsning for virksomheder, der søger en fleksibel og omkostningseffektiv måde at tilgå vores digitale marketingtjenester på. For mere information og køb af klippekort, se OnlineSynlighed.dk Klippekort.
 14. Ansvarsfraskrivelse

  Vi og vores samarbejdspartnere fraskriver os ethvert ansvar for både direkte og indirekte skader, der måtte opstå som resultat af det arbejde og de råd, vi leverer. Det er dit ansvar at sikre, at handlinger foretaget på baggrund af vores rådgivning er lovlige og passende for både dig og din virksomhed.

  Vi vil bestræbe os på at udføre opgaverne korrekt og professionelt. Dog ligger ansvaret for at tekster og indhold overholder gældende lovgivning og brancherelevante regler hos dig. Skulle der være behov for det, er der mulighed for at tilkøbe ekstern korrekturlæsning.

  Derudover kan vi ikke yde garantier for specifikke resultater, herunder opnåelse af medieomtale, salgstal eller placeringer på søgemaskiner som Google, Bing m.m.

 15. Ændringer af betingelser:
  OnlineSynlighed.dk forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt til eksisterende klienter i rimelig tid.