Fra SEO til retshåndhævelse

fra-seo-til-retshaandhaevelseHos OnlineSynlighed.dk beskæftiger vi os til daglig med søgemaskineoptimering i alle dets aspekter, samt online markedsføring generelt. Man behøver dog ikke at være SEO-ekspert for at vide, at duplikeret indhold er noget skidt. Og det er blandt andet problematikken omkring duplikeret indhold, der har ført os til at indgå et samarbejde om at bekæmpe brud på ophavsretten på internettet.

Det samarbejde hedder UlovligKopiering.dk og har advokat Rasmus Thusgaard, partner i Halling-Overgaard Advokatfirma i Aarhus, med, samt IT-ekspert fra Nielco IT John Nielsen. Ambitionen er at hjælpe virksomheder med at håndtere sager om ophavsret – altså, når nogen har kopieret deres indhold.

Duplikeret indhold straffes af Google

Rigtig mange webshops genanvender den samme produktbeskrivelse mellem produkter, der næsten er ens. Andre webshops anvender leverandørens medfølgende produktbeskrivelse fuldstændig ukritisk – og uden at tænke på, at mange andre shops gør det samme.

Det betyder, at når brugeren søger et bestemt produkt, findes der sandsynligvis en række webshops, der måske ikke blot bruger den samme tekst, men også det samme produktbillede for det produkt, som brugeren efterspørger. Hvad gør Google så? Google nøjes selvfølgelig med at vise kun et enkelt af de enslydende resultater. Det betyder, at nogle bliver sorteret fra i visningen.

Det kan være dig, der bliver sorteret fra, fordi du har valgt den nemme løsning og brugt leverandørens billeder og tekster. Du kan også selv være skyldig i at have kopieret en konkurrents indhold. Eller også har en konkurrent kopieret dig og dit indhold.

At blive sendt ud af Googles søgeresultater på grund af duplikeret indhold – uanset om det er dig, der har brugt en nem løsning eller ej – kan være særdeles skadeligt for din forretning. Selvom det er forskelligt fra branche til branche, kan du godt regne med at en betydelig del af dine kunder finder dig gennem en søgemaskine. Hvis du ikke kan findes, er det din konkurrent, der bliver fundet.

Find duplikeret indhold og kør en sag

dublikeret-indholdHvis du har udarbejdet unikke tekster til din hjemmeside eller webshop, er det ikke bare surt og krænkende, at nogen kopierer og udnytter dit arbejde – i de fleste tilfælde er det faktisk også ulovligt. De tekster og billeder, der efter ophavsretsloven opnår såkaldt værkshøjde, er nemlig beskyttet af loven.

Det betyder, at selvom du har lagt en tekst eller billede ”frit tilgængeligt” på internettet, er der ikke andre, der må kopiere dit indhold og lægge den på deres hjemmeside. Hvis der forefindes tilstrækkelige beviser for, at du er ophavsmand til materialet, har du loven på din side.

Med loven på din side kan du kræve, at ”udnyttelsen ophører”, hvilket i praksis vil sige, at indholdet fjernes fra hjemmesiden. Med hjælp fra en advokat kan du også kræve et vederlag, der dækker det honorar, som vedkommende skulle have betalt dig for at få lov til at bruge dit indhold.

Fra søgemaskineoptimering til retshåndhævelse

Hos OnlineSynlighed.dk synes vi, at det er vigtigt med en seriøs indsats på området. Ulovlig kopiering er et stigende fænomen på internettet. Det er alt for nemt at kopiere og udnytte andres arbejde som sit eget – og mange falder for fristelsen. Det er ikke bare brud på ophavsretten eller ubehageligt, men kan også have stor betydning for en forretnings vækstbetingelser.

Derfor har vi valgt at bistå med hjælp og rådgivning i UlovligKopiering.dk-samarbejdet. Advokat Rasmus Thusgaard, der har møderet for højesteret, bistår med advokathjælp i forhold til at inddrive det vederlag, som den krænkede har ret til, samt til at sikre at det duplikerede indhold fjernes.

Vi kan desuden tilbyde en overvågningsservice til de virksomheder, der ønsker at få besked, så snart nogen har kopieret og offentliggjort deres indhold på en hjemmeside. Har man først én gang oplevet at få sit indhold kopieret, ved man, hvor ubehageligt det er.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen