Splittest

Få mere ud af dine Facebook-annoncer: Splittests og dynamisk annonceindhold

Splittest

Splittests er et interessant emne, når vi taler Facebook-annoncering. Selvom Facebook har gjort det let for annoncørerne at splitteste, så oplever vi, at der er rigtig mange, der ikke udnytter disse muligheder, og det er en skam!

Helt tilbage i december 2017, skrev jeg et indlæg, hvor jeg understreger vigtigheden i at splitteste sine annoncer. Siden dette er det blevet endnu lettere at splitteste sine annoncer – og du har fået flere muligheder!

Hvis du er i tvivl om, hvad en splittest er, kommer der her en hurtig forklaring:
At splitteste betyder, at du tester forskellige versioner mod hinanden med formålet at se, hvad der performer bedst. Du kender det måske bedre under begrebet A/B-test.

I dette indlæg går vi mere i dybden med hvad og hvordan du splittester. I dette indlæg kan du derfor læse om:

Hvad kan jeg splitteste?

Groft sagt, kan du splitteste alt! Facebook har gjort det let for dig at splitteste dine annoncer uanset hvad dit kampagnemål er. Det kan du se, når du opretter en ny kampagne. 10 ud af 11 mulige målsætninger giver dig mulighed for at oprette en splittest. Faktisk er det kun målsætningen ”Forretningsbesøg”, hvor Facebook ikke giver dig mulighed for at oprette en splittest med det samme.

Når du har valgt din målsætning, skal du oprette dit annoncesæt – og det er også her, du kan vælge, hvilken variabel, du vil splitteste. For at have det bedste grundlag for din splittest, vil vi anbefale, at der kun splittestes på én variabel. Dermed bliver det lettere for dig, at analysere resultaterne med henblik på at finde ud af, hvilket virkemiddel, der har fungeret bedst.

Ønsker du at splitteste flere forskellige annoncetekster, billeder eller videoer i samme annonce, er dette også muligt; her er der tale om dynamisk annonceindhold. Dynamisk annonceindhold skiller sig lidt ud fra splittests, og Facebook selv skriver også, at dynamisk annonceindhold ”ikke er en substitut for splittests”.

Variabler for splittests

Når du splittester dine annoncer, skal du – som nævnt ovenfor – vælge, hvilken variabel du vil splitteste. Der er p.t. fem forskellige variabler, som du kan splitteste:

  • Målgruppe
  • Leveringsoptimering
  • Placeringer
  • Annonceindhold
  • Produktsæt

Produktsæt

Variablen Produktsæt er selvfølgelig kun tilgængelig, hvis din målretning er ”Salg fra katalog”, hvor du netop arbejder med produktsæt.

Målgruppe

Forskellige maalgrupper

Vælger du variablen Målgruppe er det selvsagt to forskellige målgrupper, du tester mod hinanden. Det kan være, at du vil teste, om det er en bestemt aldersgruppe, der reagerer mest på din annonce eller at du vil teste to byer eller landsdele mod hinanden.

Leveringsoptimering

Leveringsoptimering er for at styrke målretningen for din valgte målgruppe. Facebook benytter altså Leveringsoptimering til at afgøre, hvilke personer i målgruppen, der er mest tilbøjelige til at gennemføre den ønskede handling, eller leverer annoncen til din målgruppe flest mulige gange (Eksponeringer) eller én gang pr. dag (Daglig unik rækkevidde).

Med Leveringsoptimering kan du altså teste om der er forskel på resultaterne alt efter om du har målrettet mod eksempelvis klik på link vs. visninger af landingsside, eller eksponeringer vs. daglig unik rækkevidde.

Placeringer

Vil du teste placeringer, kan du eksempelvis teste annoncer på Facebook mod annoncer på Instagram. Du kan også teste annoncer på computer mod annoncer på mobil – eller måske vil du endda teste Android-brugere mod iOS-brugere.

Annonceindhold

Endeligt er der Annonceindhold. Her har du mulighed for at teste udformningen af en annonce. Det vil sige, at du kan eksempelvis teste det samme budskab, hvor den ene annonce har et billede, mens den anden annonce har en video. Du kan også teste to forskellige budskaber. Du kan selvfølgelig også teste to vidt forskellige annoncer mod hinanden.

Du kan teste i alt 5 forskellige annoncer mod hinanden. Hvis du vil være sikker på hvilket indholdselement, der skaber de bedste resultater, er det en fordel kun at teste ét element i annoncen (fx billede vs. video eller to forskellige titler).

Variablen Annonceindhold og ’dynamisk annonceindhold’ minder om hinanden, men der er dog en væsentlig forskel. Variablen Annonceindhold bygger nemlig på, at du kan oprette fem forskellige annoncer, og teste disse mod hinanden. Dynamisk annonceindhold bygges derimod op med henblik på at teste flere forskellige elementer sammen. Jeg kommer meget mere ind på dynamisk annonceindhold senere i dette indlæg.

Hvordan opretter jeg en splittest?

Facebook har gjort det let for dig at oprette en splittest. Allerede når du vælger din målsætning for kampagnen, bliver du spurgt, om du vil oprette en splittest:

Opsæt splittest for en Facebook-kampagne

Kilde: Facebook Annonceadministrator

Herefter skal du på annoncesæt-niveau vælge, hvilken variabel, du vil splitteste. Så simpelt er det faktisk at oprette en splittest.

Når du opretter dit annoncesæt, skal du – lige som med almindelige annoncesæt – angive et budget og en tidsplan. Dit budget vil automatisk blive fordelt mellem de annoncesæt, der bliver oprettet i splittesten.

Facebook giver dig besked, når splittesten er slut, og her kan du se, hvilket annoncesæt der vandt. Vinderen baseres på, hvilket annoncesæt der har genereret den laveste pris pr. resultat – dette annoncesæt vil også have den højeste relevansscore, og er dermed den annonce, som målgruppen har taget bedst imod.

Hvornår skal jeg splitteste mine annoncesæt og annoncer?

Det er ikke altid, at det giver mening at lave en splittest. Inden du opretter en splittest, skal du overveje, hvilke spørgsmål du vil have svar på. Det kan være, at du vil vide, hvilken leveringsoptimering, der skaber de bedste resultater, eller du eksempelvis vil vide, hvilken aldersgruppe i den samlede målgruppe, som genererer det højeste ROAS.

Splittests skal du altså benytte til at lære din målgruppe at kende med henblik på at kunne optimere kommende kampagner ud fra din nye viden. Brug derfor tid på at stille dig selv nogle relevante spørgsmål for, hvad du gerne vil opnå med din splittest. Den viden du indsamler ved hjælp af splittests, skal du bruge til at optimere dine fremtidige annoncer.

Som skrevet tidligere, så bør du kun teste én variabel ad gangen. Dette sikrer, at du let kan sammenligne resultaterne for de testede annoncesæt eller annoncer. Har du splittestet leveringsoptimeringerne ’Eksponering’ og ’Daglig unik rækkevidde’ kan du altså bruge resultatet til at lære, om din målgruppe skal påvirkes mange gange, før de foretager en handling, eller om dette derimod har en negativ effekt i forhold til, hvis de kun ser annoncen en gang dagligt.

Når du udfører en splittest på en udvalgt målgruppe, er det vigtigt, at målgruppen ikke er for snæver. Husk at din målgruppe deles op i to forskellige grupper, når du splittester. Er den samlede målgruppe snæver, vil dine splittests have et meget lille datagrundlag, og resultaterne kan dermed være misvisende. Som Facebook selv skriver:  ”Hvis din målgruppe er for lille, kan du opleve, at din annonce ikke klarer sig så godt, som du ønsker. Sørg for at målrette mod mindst nogle få tusinde mennesker.”

Dét skal du ikke bruge splittests til

Det skal du ikke splitteste

Splittests er et effektivt redskab til at lære sin målgruppe at kende samt at lære, hvilke virkemidler der virker. Selvom vi anbefaler, at du splittester dine annoncer med henblik på optimering, er det ikke altid, at splittests er løsningen.

Som jeg også har skrevet lidt tidligere, så bør du kun teste én variabel ad gangen. Tester du flere forskellige variabler på samme tid, opstår der særligt to udfordringer: 1) Du øger konkurrencen over for den samme målgruppe, hvilket betyder, at dine annoncer bliver dyrere. 2) Du får sværere ved at analysere og sammenligne resultaterne for de forskellige tests.

Bevar overblikket ved kun at splitteste én variabel af gangen. Vinderen af testen kan du inddrage i din næste splittest, hvis du ønsker at splitteste på en anden variabel også.

Derudover bør du også kun teste variabler, der har en væsentlig forskel. Det kan eksempelvis være, at du vil teste om din målgruppe tager bedst imod annoncer med en video eller et billede. I dette tilfælde giver splittest god mening. Hvis du derimod vil teste, om det er video 1 eller video 2, som målgruppen tager bedst imod, vil jeg i stedet anbefale dig, at anvende dynamisk annonceindhold.

Hvordan opretter jeg dynamisk annonceindhold?

Nu er dynamisk annonceindhold blevet nævnt en del gange gennem dette blogindlæg. Derfor skal du selvfølgelig også have en forklaring på, hvordan du kan arbejde med dynamisk annonceindhold.

Dynamisk annonceindhold er et forholdsvis nyt redskab, som Facebook har lanceret. Med dynamisk annonceindhold får du mulighed for at teste forskellige variationer, når du opretter en annonce. Det betyder, at du kan oprette flere forskellige variationer af billeder/videoer, tekster, overskrifter, knapper samt beskrivelse af link.

Alle disse elementer opretter du under samme annonce, og ud fra dette vil Facebook sammensætte de forskellige elementer med henblik på at finde den sammensætning, der skaber de bedste resultater.

Dynamisk annonceindhold er altså et super effektivt redskab til at sammensætte den bedst mulige annonce ud fra nogle mindre ændringer i fx udformningen af budskabet eller om det er video 1 eller video 2, der virker bedst.

For at benytte dynamisk annonceindhold, skal du aktivere muligheden på annoncesæt-niveau. Dynamisk annonceindhold er p.t. tilgængeligt for målsætningerne Trafik, Leadgenerering, Konverteringer og Installation af app.

Opsummering

Opsummering

Splittests er et effektivt redskab til at lære, hvilken type annoncer, hvilken leveringsoptimering, hvilken målgruppe m.m., der skaber de bedste resultater for dine Facebook-annoncer. Facebook har gjort det let for alle annoncører at oprette en splittest – det kræver kun et enkelt klik, når du opretter din kampagne.

Inden du opretter en splittest bør du overveje følgende:

  • Hvad er formålet med splittesten?
  • Hvilken variabel vil jeg splitteste?
  • Har jeg andre aktive annoncer til samme målgruppe, som jeg vil lave en splittest med?
  • Hvor stor er min målgruppe?
  • Skal jeg splitteste mit annonceindhold eller skal jeg i stedet bruge dynamisk annonceindhold?

Ovenstående spørgsmål hjælper dig med at finde ud af, om en splittest er det rette valg for den kampagne, du har i tankerne. Husk at splittests er et redskab til at lære – og dermed også få mere ud af dine Facebook-annoncer på sigt.

Få hjælp til Facebook-annoncering

Har du brug for hjælp til at få mere ud af din Facebook-annoncering, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har stor erfaring med Facebook-annoncering; både for os selv men også for en lang række kunder.

Jeg tilbyder også en workshop, hvor du kan lære at lave annoncer på Facebook. Workshoppen bliver tilpasset til dit aktuelle niveau, og du får mulighed for at arbejde praktisk med annoncering samt at stille alle de spørgsmål, du kan komme på undervejs.

 

I næste indlæg i denne serie om Facebook-annoncering, kigger jeg nærmere på, hvordan du kan skabe leads via Facebook Lead Ads. I indlægget vil jeg kigge nærmere på leadgenerering for både B2B- og B2C-virksomheder.

← Tema: Få mere ud af dine Facebook-annoncer

Læs mere om Lead Ads →

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen