Data er alfa og omega for din markedsføring

Indsamling og behandling af data er en vigtig brik, når det kommer til markedsføring. Dertil kommer også en opdateret database eller liste med de personoplysninger, der er relevante for din virksomhed.

En effektiv markedsføring bygger nemlig i høj grad på kundeoplysninger og lister med data om dine besøgende og potentielle kunder. Særligt, hvis din virksomhed benytter direct marketing er en præcis og opdateret liste med personoplysninger vigtige for at direct marketing kan fungere.

I det hele taget er data en af de vigtigste grundsten, når man har med markedsføring at gøre, da de kan være afgørende for effektiviteten af markedsføringsindsatsen og have afgørende betydning for, om din markedsføring skaber gode resultater.

Dataindsamling og databehandling

I de fleste markedsføringsindsatser indsamles data, som kan bruges for at gøre markedsføringen mere effektiv. Det er dog ikke altid, at det er virksomheden selv, der står for indsamlingen af disse data. Derimod er det altid virksomheden, der selv står og har ansvaret for behandlingen af de indsamlede data.

Derfor er der også kommet de nye regler i databeskyttelsesforordningen, der sikrer forbrugerne, at deres persondata er beskyttet efter reglerne, når virksomhederne indsamler data eller laver databehandling.

Ved markedsføring gennem sociale medier som eksempelvis Facebook, er det Facebook, der indsamler oplysninger om de brugere, der interagerer med din Facebookside, dine organiske opslag og annoncer. De indsamler med andre ord bevægelsesmønstre og persondata, som din virksomhed kan bruge til at blive klogere på, hvem din målgruppe er.

Ved direct marketing, som er markedsføring direkte til kunden gennem fysisk post, e-mails, opkald eller sms’er, er det din virksomhed, der laver både dataindsamling og databehandling. Her indsamler virksomheden data og oplysninger i form af mailadresser, telefonnumre og adresser, som bruges til den direkte markedsføring.

Brug data til en mere præcis markedsføring

Både når virksomheden selv eller de sociale medier indsamler data og oplysninger om brugerne og dine potentielle kunder, er det din virksomhed, der skal lave databehandling.

Denne databehandling kan eksempelvis foregå ved, at I segmenterer de oplysninger og data, som I har anskaffet jer, og deler personoplysningerne op i grupper, sådan at I har forskellige målgrupper opdelt i køn, interesser eller alder, som I på den baggrund kan målrette og præcisere jeres markedsføring til.

Når markedsføringen – uanset om det er en e-mail, en annonce eller brevpost – er relevant for målgruppen er de nemmere at påvirke og overbevise. Derfor bruges dataindsamling og databehandling i så høj grad, når det kommer til markedsføring, og derfor er det så afgørende for en effektiv markedsføring.

Opdateret data er nøglen

Når det kommer til markedsføring er en opdateret database med personoplysninger derfor også helt afgørende. Er der fejl, mangler eller dubletter i maillisten eller en anden database, kan det få negative konsekvenser for din virksomhed.

Skal du sende en direct mail kampagne ud via brev eller mail, er det ikke optimalt, hvis der er fejl i oplysningerne, og modtageren slet ikke modtager kampagnen eller måske modtager den to gange. Det kan både give spildte omkostninger i forhold til forsendelse og medføre tab af eksisterende eller potentielle kunder.

Husk derfor altid at have en opdateret kundeliste og en database, der er sorteret og opryddet for at give det bedste grundlag for en effektiv markedsføring.

John Nielsen