Strategi til sociale medier: Få succes med Content Marketing på sociale medier

Content-marketing-paa-sociale-medier

Sociale medier er i stigende grad blevet nogle af de mest foretrukne kanaler til content marketing. Det skyldes i høj grad, at flere millioner mennesker bruger de sociale medier dagligt, hvilket gør det muligt for virksomheder at opnå større synlighed hos målgruppen.

De sociale medier er dermed effektive kanaler til din Content Marketing. Her er det dog vigtigt, at du stiller dig selv de væsentligste hv-spørgsmål og grundigt overvejer, hvad det er du vil udgive af content på de sociale medier, hvilke sociale mediekanaler dit content skal udgives på, hvor ofte du skal udgive nyt content, og endelig hvad formålet med at dele dit indhold på de forskellige sociale medier er.

Du vil kunne opnå stor succes med at lave Content Marketing, hvis du sørger for at have en klar strategi for publiceringen på de forskellige kanaler. Det hjælper vi dig til herunder, hvor vi vil gennemgå følgende:

  1. Opsæt et mål og find din målgruppe
  2. Udvælg dine sociale medier
  3. Publicering af content på sociale medier – kvalitet vs. kvantitet?
  4. Content tips til sociale medier – hvad skal du poste?
  5. Lav en publiceringskalender til dine sociale medier
  6. Kom i gang med en contentstrategi til de sociale medier

Opsæt et mål og find din målgruppe

Vi har tidligere skrevet en artikel med gode tips til en succesfuld strategi til de sociale medier, som du med fordel kan bruge, når du skal i gang med at planlægge din Content Marketing strategi på de sociale medier. Her kommer vi blandt andet ind på, at det er vigtigt, at du sørger for at opstille et mål med din SoMe-strategi og desuden finder frem til, hvem din målgruppe er.

Når du laver Content Marketing til de sociale medier, er det altid en god idé at have et konkret mål med indsatsen. Brug noget tid på at overveje, hvad du gerne vil opnå og have ud af din Content Marketing på de sociale medier. Er målet at drive mere trafik til hjemmesiden? Få flere følgere? Få flere reaktioner på dit content? Eller noget helt fjerde? Opstil et konkret mål med din Content Marketing, så du løbende kan måle din KPI og følge med i, om din indsats giver de ønskede resultater.

Som vi også har nævnt i artiklen, skal du herefter finde frem til, hvem din målgruppe er. Her kan det være en god idé at udarbejde Personas, der repræsenterer dine gennemsnitskunder, og som kan hjælpe dig med at få et klarere billede af, hvem din målgruppe egentlig er. Når du kender din målgruppe, kan du også blive klogere på, hvor du bedst fanger din målgruppe. Hvilke sociale medier du skal benytte, og hvilken type Content Marketing du skal lave på de sociale medier, er nemlig afhængig af din målgruppe.

Maal-med-content-paa-SoMe

Udvælg dine sociale medier

Din målgruppe er dermed afgørende i forhold til, hvilke sociale mediekanaler, du skal vælge til din Content Marketing. Når du skal udvælge dine SoMe-platforme skal du derfor altid overveje, hvor din målgruppe befinder sig, På den måde undgår du at skyde ved siden af og ramme de forkerte brugere.

Herunder har vi kort beskrevet de tre mest benyttede sociale medier; Facebook, Instagram og LinkedIn, som kan give inspiration til, hvilke kanaler, der kan være oplagte at bruge til din Content Marketing.

Facebook

Facebook er den sociale medieplatform, der har det største sociale netværk. Facebook har flere end 1,5 milliarder daglige aktive brugere verden over og mere end 60 millioner aktive virksomhedsprofiler. Med så mange brugere og virksomheder er der stor sandsynlighed for, at din målgruppe også er en del af Facebooks sociale netværk.

Både B2B og B2C virksomheder benytter Facebook som markedsføringskanal til et levere let og inspirerende content, der både kan have form af billeder, tekst eller videoer. Det kan derfor også være en god idé at overveje, om det kunne give mening for din virksomhed at bruge Facebook til din Content Marketing.

LinkedIn

Er du en B2B virksomhed er LinkedIn en fordelagtig platform at bruge. Rigtig mange B2B virksomheder benytter LinkedIn til deres markedsføring. Det skyldes, at LinkedIn er et stort professionelt netværk, hvor det er muligt at udvide sit professionelle netværk og dele viden og erfaringer med øvrige branchefolk og virksomheder.

Godt og relevant content kommer langt på LinkedIn, og hvis du giver dig tid til at lave interessant og informationsrigt indhold – enten i form af et længere tekstindlæg eller en inspirerende video – vil du kunne opnå en stor rækkevidde og synlighed samt en øget trafik ind på din hjemmeside.

Instagram

Instagram er en velegnet kanal, hvis du er en B2C virksomhed, og dine kunder primært er private forbrugere. Instagram er på kort tid blevet et af de mest benyttede sociale medier. Der er derfor god mulighed for både at få mange følgere og views og opnå en stor rækkevidde med dit content.

Instagram er en visuel platform, hvor du primært kan bruge billeder eller videoer, men også tekstbeskrivelser, til at skabe engagement hos brugerne.

Sociale-medier

Publicering af content på sociale medier – kvalitet vs. kvantitet?

Når det kommer til publicering af indhold på de sociale medier, er det de færreste virksomheder, der har ubegrænset tid og ressourcer til at udgive kvalitetsindhold i form af informationsrige blogindlæg og kreative SoMe-posts flere gange om ugen. Derfor bliver det ofte et spørgsmål om kvalitet vs. kvantitet.

Helt generelt kan man sige, at kvantitet er vigtigt, fordi jo flere blogindlæg og andre tekster du laver på dit website, jo flere muligheder har du for at blive vist i søgeresultaterne. Samtidig giver mere indhold på dit website også mulighed for publicering af mere indhold på de sociale medier. Men hvis dit indhold er dårligt, vil de besøgende hurtigt forlade din side igen, og du risikerer at falde i placering og miste trafik.

Kvalitet er derfor vigtigt, fordi det øger dine chancer for at få en god placering i søgeresultaterne, da Google belønner godt indhold. Godt indhold på hjemmesiden og de sociale medier tiltrækker samtidig flere læsere og giver værdi til målgruppen, hvilket i sidste ende styrker din virksomhed på bundlinjen. Omvendt vil 10 gode tekster ikke have den samme eksponering som 50 mindre gode tekster både i søgeresultaterne og på de sociale medier. Dette kan medvirke til, at der ikke kommer ligeså meget trafik ind på hjemmesiden.

Både kvalitet og kvantitet er derfor vigtige. I stedet for at vælge den ene fremfor den anden, bør du dermed forsøge at finde en mellemvej, som giver det bedst mulige resultat indenfor det budget og tidsrum, du har til rådighed. Her er det igen en fordel også at kigge på målgruppen for at finde frem til, hvor du skal prioritere din tid og dine kræfter. Prøv dig frem med forskelligt indhold og publiceringsdatoer for at finde den middelvej mellem kvalitet og kvantitet, der skaber de bedste resultater for dig. Content-til-SoMe

Content tips til sociale medier – hvad skal du poste?

Content Marketing til de sociale medier kan være en udfordring. Især hvis man ikke ved, hvad man skal poste. Når du skal lave indhold til de sociale medier, er det vigtigt, at indholdet altid tilpasses formålet, målgruppen og platformen. Når det gør det, er der større sandsynlighed for, at du lykkes med din Content Marketing på de sociale medier.

Hvilket indhold du skal slå op på de sociale medier, afhænger dermed både af, hvem din målgruppe er, hvilke sociale medier din målgruppe benytter, og hvad formålet med indholdet skal være. Overordnet set kan man skelne mellem tre typer content: Trafikskabende content, engagerende content og hverdags content.

Trafikskabende indhold, engagerende indhold og hverdagsindhold

Trafikskabende content tiltrækker brugerne og lokker dem ind på hjemmesiden. Formålet med denne type content er, som navnet lyder; at generere trafik ind til hjemmesiden. Dette kan du for eksempel gøre ved at dele et blogindlæg med et link og skrive en interessant teaser, der lokker brugerne til at klikke på linket, hvor de bliver ført videre ind på hjemmesiden.

Engagerende content er indhold, som engagerer målgruppen, og som er relevant og interessant nok til at brugerne får lyst til at interagere med opslaget. Det kan du gøre ved at bruge call-to-action og tilskynde til handling eller ved at stille spørgsmål, der lægger op til, at brugerne skal tilkendegive deres holdning i en kommentar.

Hverdagsindhold kan også med fordel kaldes her-og-nu indhold. Det er opslag, hvor virksomheden deler små hverdagshistorier. Mange sociale mediebrugere benytter de sociale medier til at holde sig opdateret på nyheder samt til underholdning. Med her-og-nu indhold kan du som virksomhed give underholdning til målgruppen ved at dele de små, sjove historier og øjeblikke fra dagligdagen og dele relevante nyheder om kommende events og lignende.

personer-laver-content-til-SoMe

Justér dit indhold til målgruppen og kanalen med data

Alle tre typer content kan være relevante at bruge på både LinkedIn, Facebook og Instagram. Det handler blot om at vinkle indholdet på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til kanalen, og som fanger målgruppen.

Når du laver indhold, kan det derfor også være nødvendigt at prøve sig frem for at se, hvad der skaber de bedste resultater. Her er det særligt vigtigt, at du bruger dine data fra dine sociale medier og i Google Analytics. Disse data kan give dig et indblik i, hvor godt dine opslag performer og kan vise dig antal reaktioner, delinger, sidevisninger og trafik ind på din hjemmeside fra dine sociale medie-kanaler. Dermed kan du løbende justere på dit content og forbedre dine opslag.

Lav en publiceringskalender til dine sociale medier

Når du har fundet ud af, hvad du skal lave af content til dine sociale medier, er det en stor fordel, hvis du efterfølgende laver en publiceringsplan til dine sociale meder, der kan hjælpe dig med at holde styr på publiceringen af indhold til dine sociale medier.

En publiceringskalender til de sociale medier er fordelagtig af tre årsager. For det første hjælper den dig med at holde det store overblik over, hvilket content du skal publicere, hvilke sociale medier dit content skal publiceres på, samt hvornår det skal publiceres. For det andet kan en publiceringsplan sikre en kontinuerlighed i dine opslag. For det tredje kan en publiceringsplan forhindre, at du sidder i sidste øjeblik og skal finde på noget at udgive på de sociale medier.

Den kan med andre ord hjælpe dig med at holde overblik og et konsekvent tryk på din Content Marketing indsats på de sociale medier, uden at du skal sidde og blive presset over manglende idéer tæt på deadline.

Sådan laver du en publiceringsplan

Til at lave en publiceringsplan kan det være en god idé at bruge en kalender eller benytte Google Spreadsheet eller Excel, hvor du selv kan lave en månedskalender. Skal du benytte mange forskellige sociale mediekanaler, kan du eventuelt lave et nyt faneblad for hver måned for at gøre planen mere overskuelig.

I Spreadsheetet laver du et arbejdsdokument, hvor du laver et skema med en række kolonner. I de lodrette kolonner til venstre skriver du de forskellige sociale medier, du vil benytte til din Content Marketing. I de vandrette kolonner øverst skriver du følgende: Dato for publicering, indholdstype, emne, link og noter. Hvis du gerne vil have, at planen skal være udførlig og omfattende, kan du også lave en kolonne med tekst til opslag, hvor du kan skrive i stikordsform, hvad der skal stå i opslaget. Er I flere om at stå for publiceringen, bør du desuden lave en kolonne med, hvem der står for eksekveringen. Husk også at dele planen med de øvrige personer, der står for eksekveringen.

Når du har lavet de forskellige kolonner, vil din publiceringsplan kunne se således ud:

Publiceringsplan

Herefter skal du i gang med at udfylde de tomme felter. Skriv datoen for publiceringen, indholdstypen (om det er deling af blogindlæg eller en anden type content opslag), og hvad emnet for opslaget er. Skal der være et link i opslaget kan du også indsætte det sammen med eventuelle noter du skal huske. Sæt tid af til hver eller hver anden måned at udfylde publiceringsplanen. Dermed har du en klar plan for din Content Marketing på dine sociale medier og kan hurtigere komme i gang med at lave godt content til dine forskellige kanaler.

Kom i gang med en contentstrategi til de sociale medier

En god Content Marketing strategi til de sociale medier kan hjælpe dig med at lave kontinuerligt godt indhold, der kan styrke relationen mellem din virksomhed og målgruppen og generere værdifuld trafik til din hjemmeside. At lave en klar strategi og følge den, kræver dog både tid, ressourcer og kontinuerlighed.

Har du brug for en samarbejdspartner med mange års erfaring med planlægning og eksekvering af content på tværs af forskellige online platforme til at hjælpe dig med at lægge en strategi for publicering på dine sociale medier eller til at skrive skarpt indhold til dine sociale medier, kan vi hjælpe dig. Kontakt os på 70 13 63 23 eller udfyld nedenstående kontaktformular for at høre nærmere om mulighederne for et samarbejde med os.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

Mette Therese Røser