Webshop? Pas på potentiel momslussing!

saadan undgaar du momslussingSiden 2000 har det været muligt for webshops at udnytte en særlig udlægsordning til køb og salg af porto uden moms. Denne ordning har man nu vedtaget at nedlægge efter et styresignal udsendt af SKAT. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2017, og det betyder, at det efter nytår bliver lidt dyrere at handle i mange danske webshops.

De virksomheder, der i dag udnytter udlægsordningen til at sikre deres kunder billigere porto gennem PostDanmark, skal forberede sig på at få indført et nyt system, når de fremover bogfører deres forsendelsesomkostninger, hvis de vil undgå en momslussing.

Sådan fungerer udlægsordningen i dag

Hidtil har det være muligt at undlade at opkræve moms for porto indkøbt uden moms, ganske ligesom man ikke betaler moms for portoen, når man køber den direkte hos PostDanmark. Som udgangspunkt skal man dog opkræve moms portoen, også selvom den er købt hos PostDanmark – man slipper altså kun, hvis man har indrettet sig rigtigt i sin bogføring. Her skal porto uden moms og andre typer fragt med moms nemlig adskilles på forskellige bogføringskonti. Udlæggene skal naturligvis bogføres med fornøden dokumentation.

I praksis efterlader det to muligheder:

  1. Man tilbyder sine kunder den samme fragtpris uanset købets størrelse.
  2. Man vejer alle sine varer, når de skrives ind i systemet, og bruger en beregner til at beregne portoens størrelse, når varerne ligger i kurven.

Vælger man den første løsning, skal man benytte ”samlekonti”, hvor indkøbt porto uden moms bogføres på den ene konto, mens solgt porto uden moms bogføres på den anden konto. Ideelt skal disse to konti være i balance – men er de ikke, betaler man moms af det overskud, man har tjent. Har man derimod betalt mere for porto, end man har opkrævet for sine kunder, får man ikke et tilgodehavende i købsmoms, da man jo ikke har betalt for momsen.

Løsning nummer 1 egner sig bedst til webshops, hvor varerne ikke varierer meget i størrelse.

Vælger man den anden løsning, foretages udlægget som en viderefakturering af den præcise porto til den enkelte kunde. Denne arbejdsproces er i mange tilfælde lang og besværligt, med mindre man ikke har en stor udskiftning i sine varer, eller man blot ikke har et dybt sortiment på sin webshop.

Fremover skal der betales salgsmoms på alle typer porto og fragt

her skal der betales momsFra 1. januar 2017 er det ikke længere muligt at gøre forsendelsesomkostningerne en smule billigere for kunderne. Denne ændring betyder, at det fremover bliver lidt dyrere at handle på webshops, uanset om fragten opkræves direkte eller er indlejret i produktpriserne og solgt som ”gratis fragt”.

For e-handelsvirksomhederne selv betyder det, at prisstrukturen for manges vedkommende skal gentænkes – skal man vælge fri fragt og øge produktpriserne, eller skal man lokke med fri fragt, når man handler for et vist beløb? Det kan i hvert fald betyde, at fragt fremover bliver et endnu større konkurrenceparameter blandt webshops.

 

 

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen