Permission marketing og GDPR

PersondataDen nye persondataforordning træder i kraft i foråret 2018, og det er faktisk ret vigtigt at sætte sig lidt ind i den, hvis man arbejder med permission marketing. Persondata og markedsføring hænger sammen, og det kan være farligt ikke at være helt klar over, hvilke regler der gælder, når det kommer til brug af persondata i markedsføring.

Mange virksomheder frygter den nye lovgivning inden for håndtering af persondata, da der forventes at blive foretaget stikprøver, som kan udmunde i store bøder, hvis reglerne ikke bliver fulgt – eller i hvert fald hvis det ikke kan dokumenteres.

Faktisk er der ikke så meget at frygte, hvis man i forvejen har styr på, hvordan man håndterer persondata. Det er nemlig særligt dokumentation og redegørelse, der bliver lagt vægt på i den nye persondataforordning. Hvis man gør det hele i forvejen, handler det blot om at kunne dokumentere og bevise det hele.

Permission marketing og den moderne forbruger

Relationer og social selling er mere aktuelt end nogensinde før. Det matcher den moderne forbruger, der ser tillid og relationer som det bedste salgstrick. Vi er i langt højere grad selv herre over den markedsføring og det indhold, vi modtager, og vi bestemmer selv hvornår og hvor meget vi vil eksponeres for.

Det er særligt denne udvikling i forbrugeradfærden, der har været med til at booste brugen af permission marketing for virksomheder. Der er ingen tvivl om, at permission marketing er en af de mest effektive metoder inden for marketing, da tillid og accept er i højsædet. Det appellerer til den moderne forbruger.

Når man arbejder med permission marketing, er det afgørende at have fuldstændig styr på behandling af persondata – og den nye persondataforordning i særdeleshed. Persondata kan nemlig bruges til meget – lige fra målrettet annoncering på de sociale medier til nyhedsbreve og indblik i segmenter.

Forbrugerne bliver nemlig ikke irriteret, når de selv har givet tilladelse til at modtage det kommercielle indhold, og det er i høj grad der, som har været med til at booste brugen af permission marketing.

Persondata og permission marketing

GDPR

Når man arbejder med permission marketing, kræver det, at man har en stor mængde data på de brugere og potentielle kunder, der har givet tilladelse til markedsføringen. Det betyder også, at når man arbejder med permission marketing, arbejder man også med håndtering af data, og det kræver nogle retningslinjer.

Ifølge den nye persondataforordning skal der være en såkaldt databehandler hos de virksomheder, der håndterer personfølsomme data. Denne person er ansvarlig for, at datahåndteringen foregår korrekt og efter de love og regler, der er gældende i persondataforordningen.

Det er altså ikke bare lige sådan at starte med at eksekvere permission marketing. Det kræver indgående kendskab, viden og ansvar når man skal håndtere persondata og bruge det i sin markedsføring og kommercielle kommunikation.

John Nielsen