Oplyser du korrekt om fragtomkostninger? – Derfor er det vigtigt

Fragt ved online køb

Mange webshops oplyser ikke tydeligt nok eller korrekt om fragtomkostninger til kunder, der handler i deres webbutikker. De oplyser først kunderne om fragtomkostningerne, når kunden allerede har lagt varen i kurven. Det er et problem, skriver FDIH.

Hvis du ikke oplyser dine kunder korrekt om fragtomkostninger, kan det altså blive et problem for dig, der er ejer af en webshop, da den manglende information til kunder kan få konsekvenser i form af bøder for overtrædelse af markedsføringslovens vildledningsforbud.

Det siger markedsføringsloven

Markedsføringslovens § 6 om vildledende udeladelser, herunder købsopfordringer og skjult reklame skriver:

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

I stk. 3 står der desuden:

Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Hvis du udbyder en vare, hvor der pålægges ekstra omkostninger for fragt, må du altså som erhvervsdrivende Ifølge markedsføringsloven ikke udelade disse oplysninger. Information vedrørende fragt, levering eller porto må hverken udelades eller præsentere uklart eller uforståeligt.

Du skal derimod oplyse klart og tydeligt om fragtomkostninger, hvis du pålægger kunden disse ekstra omkostninger.

Disse regler gælder vedrørende oplysning om fragtomkostninger

  • Hvis en kunde er påtvunget at skulle betale for levering, og ikke har mulighed for at købe en vare uden også at skulle betale for levering, skal fragtomkostningerne være indregnet i den samlede pris.
  • Hvis en kunde skal betale for fragt i forbindelse med et køb, gælder det, at du skal oplyse om beløbet i tilknytning til prisen på varen. Det vil sige, at du skal oplyse kunden om fragtomkostningerne i produktoversigten og på produktsiden – altså første gang varens pris vises.
  • Hvis fragtomkostningerne ikke umiddelbart kan beregnes på forhånd, skal du ifølge markedsføringsloven oplyse, at der kan komme fragtomkostninger. Dette skal du gøre første gang varens pris oplyses.
  • Hvis fragten afhænger af antal varer kunden køber eller et bestemt beløb, som kunden handler for, skal du oplyse, hvad fragtomkostningen er, og hvis ikke det er muligt at beregne disse fragtomkostninger på forhånd, fx hvis varen afhænger af antal købte varer, skal du linke til en oversigt over de forskellige fragtpriser.

Disse undtagelser gælder vedrørende oplysning om fragtomkostninger

  • Hvis kunden har mulighed for at købe en vare uden at skulle betale for levering, fx ved gratis levering til butik eller til pakkeboks behøver reglerne i markedsføringsloven vedrørende oplysning om fragtoplysningerne første gang varens pris vises, ikke at blive overholdt. Til gengæld skal du stadig oplyse kunden om fragtomkostningerne.
  • Hvis kunden har mulighed for at få fri levering ved at købe for over et bestemt beløb og køber en vare, der koster mere end dette beløb, behøver du ikke at oplyse om fragtprisen.

Fragt ved e-handel

Sådan skal du oplyse om fragtomkostninger

Hvis oplysningerne ikke er tydelige, eller de er placeret for langt væk fra prisoplysningen på varen, lever du ikke op til kravet om oplysning om fragtomkostninger, som det fremgår i markedsføringsloven.

Det du skal være opmærksom på, er, at du skal orientere eller oplyse kunden om fragtomkostningerne i tilknytning til varens pris, og første gang en vare vises.

Du kan eksempelvis oplyse om fragtomkostninger på disse to måder:

  1. Ved selve varen kan du skrive: varens pris + fragt (link). Her oplyser du om varens pris, informerer om fragt og linker til den side, hvor fragtomkostningerne er beskrevet.

Eller

  1. I din webshops vandrette bjælke, hvor du ofte har forskellige menupunkter, kan du vælge også at skrive fragtomkostningerne. På den måde er fragtprisen hele tiden synlig – uanset, hvilken side kunden lander på eller besøger i din webshop.

Begge måder lever op til kravene i markedsføringsloven, så du kan derfor vælge den måde, som du synes bedst om.

Derfor er det vigtigt at huske at oplyse om fragtomkostningerne

Hvis du ikke oplyser kunden om fragtoplysninger, og kunden ikke kan købe en vare i din webshop uden at skulle betale for fragt, kan du risikere at få bøder for at overtræde markedsføringslovens vildledningsforbud.

Det er derfor rigtig vigtigt, at du husker at orientere dine kunder korrekt om fragtomkostningerne, så du undgår at skulle betale store summer penge i bøde.

Men det er ikke kun på grund af bøderne for overtrædelse af markedsføringsloven, at du skal gøre det. Det er også en god service til dine kunder, og potentielle kunder vil være mere tilbøjelige til at handle hos dig, hvis de får alle de nødvendige informationer og oplysninger, og ikke bliver vildledt eller føler sig snydt af manglende eller uklare fragtoplysninger.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

Mette Therese Røser