FDIH sørger for sikkerhed på nettet

OnlineSynlighed.dk støtter op om FDIH

FDIH sørger for sikkerhed på nettet

OnlineSynlighed.dk bliver medlem af FDIH

Mange af de værdier, vores virksomhed bygger på, kan vi genkende i FDIH, og derfor har det været naturligt at blive medlemmer af den stærke brancheforening. Det er en fornøjelse at kunne fortælle, at OnlineSynlighed.dk nu er medlemmer i Foreningen for Dansk Internethandel.

Et medlemskab hos FDIH indeholder mange fordele, som vi i OnlineSynlighed.dk vil benytte os af – eksempelvis ser vi frem til de mange netværksmøder med interessante spillere på markedet, og foreningens arbejde for at skabe bedre vilkår for internethandel i Danmark.

Bygger på solidt fundament

Hos onlinesynligheddk er vi seriøse og har ekspertkompetencer

FDIH har et meget solidt fundament at arbejde ud fra, og det er en af de ting, vi kan genkende fra vores egen virksomhed.

Foreningen har fokus på analyser og konkret data, når deres repræsentanter taler de internethandlendes sag over for blandt andre politikerne. Det er det faglige grundlag og den store grundlæggende viden, der er med til at gøre FDIH til et stærkt talerør.

Den grundige tilgang til arbejdet med at fremme forholdene for dansk internethandel bliver eksemplificeret i FDIH’s E-handelsanalyse, som bliver udgivet hvert år.

Denne publikation bliver brugt som grundlag for alt fra pressematerialer og nyheder til politisk arbejde – noget som vidner om den store faglighed og saglighed, FDIH opererer med.

Værdi for vores kunder

Få et bredere netværk med et medlemskab hos FDIH

Et stort fokusområde for FDIH er vidensdeling og netværk, og det er noget, der kan komme medlemmernes kunder til gode.

FDIH ved, at for at give dine medlemmer de bedst mulige forudsætninger for at opnå succes, kræver det at medlemmerne har en stor viden og ekspertise på hver deres felt.

Derfor arrangerer FDIH løbende arrangementer, der fremmer deling af erfaringer og viden mellem medlemmer, som kan bruges til både at forbedre sin egen forretning, men i mindst lige så høj grad kan bruges af dem, der er kunder hos FDIH’s medlemmer.

For at facilitere denne opgradering af viden hos medlemmerne tilbyder FDIH blandt andet 25 seminarer, man kan deltage i, ligesom der også er 4 konferencer i løbet af året. Derudover afholder FDIH også netværksgrupper, hvor man har mulighed for at gå i dybden med egne og andres erfaringer.

Netværksmøderne, konferencerne og seminarerne giver selvfølgelig også muligheden for at finde interessante samarbejdspartnere.

De rette samarbejdsaftaler kan være med til at give endnu mere værdi for FDIH’s medlemmers kunder, fordi der på den måde vil være mere at hente for kunderne.

Der skal lyde en stor tak og rigtig meget ros til FDIH, for den enorme indsats de yder til branchen. Det er et rigtig godt stykke arbejde, og vi glæder os, som nye medlemmer af FDIH, til at følge med i udviklingen i danskernes forbrugsvaner på internettet.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen