Nyhedsbreve | Få dine læsere til at åbne e-mailen

E-mailmarkedsføring er efterhånden en gammel disciplin. Det handler om at pleje sit forhold med eksisterende kunder og at skabe et forhold til potentielle kunder. E-mailmarkedsføring består ofte af nyhedsbreve, der tjener forskellige formål alt efter, hvilket segment man udsender brevet til. Nyhedsbrevene kan altså forekomme i mange forskellige varianter. Det er blot vigtigt, at det udsendte nyhedsbrevs indhold stemmer overens med formålet og det givne segment. Åbningsraten for nyhedsbreve er nemlig faldende, da virksomhederne ikke formår at skabe nok værdi for modtageren. Denne artikel vil derfor indeholde nogle råd til at få sine læsere til at åbne e-mailen.

Emnefeltet er afgørende

Emnefeltet er afgørende for, om dine læsere nogensinde åbner din e-mail. Emnefeltet skal fange læserens opmærksomhed med det samme. I dag modtager folk mange e-mails, hvilket betyder at du hurtigt skal fange læserens opmærksomhed blandt de andre e-mails (konkurrenter) i indbakken. På få sekunder skal læseren have skabt sig et overblik over, hvorfor at de netop skulle åbne din mail og bruge tid på at læse den. Det er derfor en god idé at kommunikere selve udbyttet i emnefeltet. På denne måde undgår du også clickbaits, hvilket kan skabe nogle meget utilfredse læsere. Den førende ekspert inden for markedsføring, Bonita Richter, har udviklet fem overskriftmodeller, som hurtigt kan hjælpe dig til finde et godt og effektivt emnefelt.

Spørgsmålet

 • Vidste du, at …?

Guides

 • Sådan bliver du bedre til …
 • Lær hvordan du kan …
 • Tips til at …

Stærke ord

 • Sandheden om …
 • Endelig! …
 • Hemmeligheden bag …

Anbefalingen

 • Jeg tror, at du vil kunne lide …
 • Den bedste …
 • Bloggeren xxx elsker xxx

Ordren

 • Øg dit salg i dag!
 • Få flere konverterende kunder nu!
 • Blive bedre til …

Segmentere dine læsere

Da e-mail markedsføring bliver målrettet direkte til folks personlige postkasser, skal de netop være personlige. Succes med nyhedsbreve ligger ofte i at skabe en god relation til sine læsere. Du bør derfor henvende dig personligt til modtageren, hvilket vil sige at tiltale vedkommende ved navn. Dette kunne f.eks. være i starten af nyhedsbrevet, hvilket kan automatiseres af Mailchimp. Du skal bare have mærkeret navnefeltet som obligatorisk ved formularen til nyhedstilmeldingen.

Det kan også være en god idé at inddele dine læsere i forskellige segmenter, alt efter hvilke interesser/behov de har. Segmenteringen kan dog kun gøres, når de tilmelder sig selve nyhedsbrevet. Du kan via forskellige tilmeldingsknapper udtrykkeligt forklare, hvad det er, de skriver sig op til. På denne måde sikre du, at vedkommende som skriver sig op faktisk er interesseret i det givne emne, hvilket gør det nemmere at målrette indholdet. Når en person tilmelder sig et nyhedsbrev, gør de det nemlig fordi, at de har et behov for noget, som du indirekte eller direkte lover at tilbyde dem. Det kan derfor være svært at skrive ét relevant og engageret nyhedsbrev til alle dine læsere. Det kan nemlig kun lade sig gøre, hvis du har en snæver målgruppe med de samme behov. Tommelfingerreglen er at have et nyhedsbrev til hvert segment. På denne måde sikrer du, at indholdet er relevant for læserne, så de faktisk har lyst til åbne e-mailen.

For eksempel hvis du har en virksomhed, der udbyder forskellige kurser. Du skal ikke sende det samme nyhedsbrev til dine gamle kursister, der var på henholdsvis ‘Ledelse i praksis’ kurset og ‘Digital brugervenlighed’ kurset. De to grupper har ikke den samme interesse og skal derfor ikke have den samme e-mail. Du kan bl.a. segmentere dem via tilmeldingsknappen på din hjemmeside. Der kan både være en tilmeldingsknap ved undersiden ‘Ledelse i praksis’ og undersiden ‘Digital brugervenlighed’. Knappernes tekst kunne bl.a. være ‘Nyhedsbrev om tips og teorier til ledelsen’ og ‘Nyhedsbrev om digital markedsføring’. Hertil sikrer du altså at dem, der tilmelder sig via disse knapper er interesseret i to forskellige emner.

Content marketing skal altid være i fokus

Du skal se nyhedsbreve som en slags content marketing, som bliver sendt direkte til dine potentielle eller nuværende kunder. Det handler om at skabe tillid igennem brugbar og ikke-sælgende tekster. Hvis du skal få dine læsere til at bruge sin tid på at gennemlæse dit nyhedsbrev, skal du altså skabe værdi for vedkommende. Værdi kan så blive skabt på mange forskellige måder. Men generelt indeholder værdi noget nyt, hvilket betyder at du ikke må fortælle dine læsere noget, de allerede ved. Ordet nyhedsbrev refererer jo også til, at det skal være en nyhed.

Hvis du ikke er sikker på, hvad dine læsere allerede ved, og hvad de kunne være interesseret i at læse om, kan du altid lave et spørgeskema. På denne måde sikrer du, at dit indhold har værdi for læserne.

Selvom dit hovedfokus skal være at skabe værdi for læseren, så er den skjulte agenda jo at sælge noget. Når du fanger dine læseres opmærksomhed, er det nemmere at sælge noget og især, hvis vedkommende ikke engang ved det. En god tommelfingerregel er, at 90 % af indholdet er brugbar viden for læseren, mens at 10 % er kommercielt. Dette skaber en historie omkring din ydelse, hvilket får læseren til at sænke sine barrierer og være mere modtagelig overfor din markedsføring. Det er netop derfor, at e-mailmarkedsføring er så effektiv, hvis man altså formår at gøre det rigtigt.

 

E-mailmarkedsføring er en billig og effektiv måde at markedsføre sig på. Men det virker kun, hvis du formår at få folk til at læse dit nyhedsbrev. Vi håber, at du igennem denne artikel har fået et par gode råd, som du kan benytte til at øge åbningsraten på dine nyhedsbreve. Hvis du har spørgsmål til artiklen eller disciplinen; e-mailmarkedsføring, er du velkommen til at kontakte os.

 

John Nielsen