Nye regler for cookies på vej

Den 10. januar 2017 udsendte Europa Kommissionen en pressemeddelelse. Pressemeddelelsen omhandler forslag til nye regler inden for elektronisk kommunikation. Kort sagt handler forslagene om at beskytte både borgere og virksomheder. Det tilsigtes, at forslagene vedtages senest den 25. maj 2018. Du kan læse mere om de forskellige forslag herunder.

Cookie-reglerne lempes

Der har været meget stramme regler for, at man har skulle anmode om brugerens accept for at lægge en cookie hos brugeren. Brugerens accept skal desuden kunne ske på baggrund af oplysninger om indsamlingen af cookies samt hvad disse bruges til.

Med de nye regler skal det blive lettere at kunne lægge cookies hos brugeren. I pressemeddelelsen står der blandt andet, at ”der ikke er behov for samtykke til cookies, som forbedrer internetoplevelsen uden at berøre privatlivets fred (f.eks. lagring af indkøbsvognshistorikken). Cookies fra et besøgt websted, som tæller antallet af besøgende på webstedet, vil ikke længere kræve samtykke” (Europa Kommissionen).

Det betyder altså med andre ord, at du ikke længere skal have brugerens accept af cookies, når det er i forbindelse med, at varer bliver lagt i en webshops kurv, eller hvis du indsamler data til Google Analytics.

Europa Kommissionen skriver også, at disse nye regler vil give brugerne mere kontrol. Derfor skal brugerne på en let måde kunne acceptere eller afvise sporingscookies i tilfælde af, at ”privatlivets fred bringes i fare” (Europa Kommissionen).

Mindre spam

Med de nye regler vil det blive endnu sværere at sende spam. Al uopfordret elektronisk kommunikation vil forbydes uanset hvilket medie, der anvendes. Det betyder, at virksomheder ikke må udsende markedsføring eller tilbud til brugere, der ikke har accepteret at modtage dette. Reglerne gælder for alle elektroniske kommunikationsmidler og omfatter derfor både sms, mails, telefonopkald samt push-meddelelser fra apps på telefonen eller lignende.

Hertil skriver Europa Kommissionen i sin pressemeddelelse, at ”Medlemsstaterne kan vælge en løsning, som giver forbrugerne ret til at afvise at modtage telefonopkald i markedsføringsøjemed, f.eks. ved at registrere deres nummer på en no call-liste. Telefonsælgere pålægges at vise deres telefonnummer eller anvende en særlig forvalgskode, som angiver et opkald i markedsføringsøjemed” (Europa Kommissionen).

Med de nye regler bliver det altså lettere som bruger at undgå spam.

Øget fortrolighed

De traditionelle teleoperatører er allerede omfattet af det nuværende e-direktiv, der handler om brugernes fortrolighed. Denne vil blive udvidet, så det også gælder for alle de elektroniske kommunikationstjenester. Det betyder, at tjenester som Facebook Messenger, Gmail, Skype, WhatsApp, iMessage m.m. bliver omfattet af reglerne om privatlivets fred.

Ifølge disse regler må kommunikationstjenesterne kun gemme kommunikationsindhold samt metadata, hvis brugerne har givet deres samtykke, eller hvis oplysningerne er nødvendige i forbindelse med fakturering. Metadata dækker her over oplysninger om tid og sted. Hvis dataene bliver anonymiseret kan kommunikationstjenesterne dog fortsæt gemme dataene.

Giver brugerne samtykke til, at deres kommunikationsdata må behandles, kan denne data ifølge Europa Kommissionen bruges til at udbyde nye tjenester: ”De kunne eksempelvis udarbejde “heat maps”, som angiver individers tilstedeværelse, med henblik på at hjælpe de offentlige myndigheder og transportvirksomheder med at udvikle nye infrastrukturprojekter” (Europa Kommissionen).

 

Er du i tvivl om, hvordan din hjemmeside eller webshop bliver berørt af de nye regler, er du velkommen til at kontakte os.

 

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen