GPT-4 med multimodalitet: En game-changer for AI og virksomheder

GPT-4 med multimodalitet: En game-changer for AI og virksomheder


GPT-4 er på vej næste uge – og den vil være multimodal, siger Microsoft Tyskland

Microsoft Tysklands CTO, Andreas Braun, afslørede på et AI-kickoff arrangement den 9. marts 2023, at udgivelsen af GPT-4 er nært forestående.

GPT-4 er på vej næste uge: På et cirka en time langt informationsarrangement med titlen “AI in Focus – Digital Kickoff” den 9. marts 2023 præsenterede fire Microsoft Tyskland-medarbejdere Large Language Models (LLM) som GPT-serien som en disruptiv kraft for virksomheder og deres Azure-OpenAI-tilbud i detaljer. Kickoff-arrangementet fandt sted på tysk, og nyhedsmediet Heise var til stede. Temaet for GPT-4 blev nævnt af CTO’en Andreas Braun, der sagde, at udgivelsen af GPT-4 er nært forestående. Det faktum, at Microsoft finjusterer multimodalitet med OpenAI, skulle ikke længere være en hemmelighed siden udgivelsen af Kosmos-1 i begyndelsen af marts.

“Vi vil introducere GPT-4 næste uge”

“Vi vil introducere GPT-4 næste uge, og der vil vi have multimodale modeller, som vil tilbyde helt forskellige muligheder – for eksempel videoer,” sagde Braun. CTO’en kaldte LLM en “game changer”, fordi de lærer maskiner at forstå naturligt sprog, som så kan forstå på en statistisk måde, hvad der tidligere kun var læseligt og forståeligt for mennesker. Teknologien er nu nået så langt, at den grundlæggende “fungerer på alle sprog”: Man kan stille et spørgsmål på tysk og få et svar på italiensk. Med multimodalitet vil Microsoft(-OpenAI) “gøre modellerne omfattende”.

Disruption og “killing old darlings”

Braun blev ledsaget af CEO’en for Microsoft Tyskland, Marianne Janik, der talte bredt om disruption gennem AI i virksomheder. Janik fremhævede værdiskabende potentiale af kunstig intelligens og talte om et vendepunkt i tiden – den nuværende AI-udvikling og ChatGPT var “et iPhone-øjeblik”. Det handler ikke om at erstatte job, sagde hun, men om at udføre repetitive opgaver på en anden måde end tidligere. Et punkt, der ofte glemmes i den offentlige diskussion, er, at “vi i Tyskland stadig har meget arv i vores virksomheder” og “holder gamle skatte i live i årevis”.

Disruption betyder ikke nødvendigvis jobtab. Det vil tage “mange eksperter at gøre brugen af AI værdiskabende”, understregede Janik. Traditionelle jobbeskrivelser ændrer sig nu, og spændende nye erhverv opstår som følge af berigelsen med de nye muligheder. Hun anbefler, at virksomheder danner interne “kompetencecentre”, der kan træne medarbejdere i brugen af AI og samle ideer til projekter. Ved at gøre dette bør “migrationen af gamle skatte” overvejes, sagde hun.

CEO’en understregede også, at Microsoft ikke bruger kundens data til at træne modeller (som imidlertid ikke gælder eller ikke har gældt i det mindste for deres forskningspartner OpenAI ifølge dens ChatGPT-politik). Janik talte om en “demokratisering” – som hun indrømmede kun betyder den øjeblikkelige anvendelighed af modellerne inden for rammerne af Microsofts produktudbud, især deres brede tilgængelighed gennem integrationen af AI i Azure-platformen, Outlook og Teams.

Kort sagt vil GPT-4s kommende lancering med multimodalitet åbne døren for endnu flere muligheder og funktioner inden for kunstig intelligens. Det vil være spændende at følge med i, hvordan GPT-4 vil forandre og forbedre vores måde at bruge sprog og teknologi på.

Med GPT-4s lancering vil virksomheder og organisationer have mulighed for at udvikle deres egne avancerede AI-løsninger og integrere dem i deres daglige drift. Dette vil åbne op for nye niveauer af effektivitet og produktivitet, samt give virksomhederne en konkurrencefordel på markedet.

Men som Marianne Janik påpegede, vil det kræve eksperter til at gøre brugen af AI værdiskabende, og virksomhederne skal være parate til at investere i uddannelse og træning af deres medarbejdere. Derudover skal de være villige til at omstrukturere deres arbejdsprocesser og jobbeskrivelser for at udnytte de nye muligheder og færdigheder, som AI bringer med sig.

Alt i alt er det en spændende tid for AI-udviklingen, og lanceringen af GPT-4 vil uden tvivl blive et stort skridt fremad for teknologien. Som virksomhed eller organisation er det vigtigt at holde sig opdateret på de seneste udviklinger og finde ud af, hvordan man bedst kan udnytte dem til at skabe værdi og forbedre ens forretning.

Det er også vigtigt at huske på, at AI og automatisering ikke nødvendigvis betyder jobtab, men snarere en ændring i jobbeskrivelser og opgaver. Som Marianne Janik påpegede, vil der opstå spændende nye erhverv som følge af berigelsen med de nye muligheder. Derudover vil dannelsen af interne “kompetencecentre” give medarbejderne mulighed for at lære nye færdigheder og udvikle sig professionelt.

Microsofts fokus på at undgå brug af kundens data til træning af modeller og deres demokratisering af modellerne inden for rammerne af deres produktudbud viser også en positiv tilgang til etiske og ansvarlige anvendelser af teknologi.

Samlet set er det spændende at se, hvordan teknologien vil fortsætte med at udvikle sig, og hvordan virksomheder og organisationer vil integrere AI-løsninger i deres forretning. Med lanceringen af GPT-4 er mulighederne og potentialet for avancerede AI-løsninger større end nogensinde før, og det er op til virksomhederne at udnytte disse muligheder til at opnå større succes og effektivitet i deres daglige drift.

Det er også værd at bemærke, at GPT-4s multimodalitet åbner op for helt nye muligheder inden for AI og automatisering. Med muligheden for at integrere videoer og andre medier kan GPT-4 give endnu mere præcise og komplekse svar på forespørgsler og opgaver, og dermed muliggøre nye former for automatisering og optimering.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at avancerede teknologier som GPT-4 også rejser en række etiske og samfundsmæssige spørgsmål. Det er vigtigt at sikre, at teknologien anvendes på en ansvarlig måde og ikke medfører uønskede konsekvenser for samfundet som helhed.

Alt i alt er GPT-4s kommende lancering et spændende skridt fremad for kunstig intelligens og en potentiel game-changer for virksomheder og organisationer i alle sektorer. Med den rette tilgang og investering i uddannelse og træning af medarbejderne kan virksomheder og organisationer udnytte potentialet i teknologien og opnå større succes og effektivitet i deres forretning.

Det vil også være vigtigt for virksomhederne at have et åbent sind og være villige til at tilpasse sig den hastige teknologiske udvikling. Det kræver ofte en omstilling af arbejdsprocesser og tilpasning af jobbeskrivelser og opgaver for at udnytte de nye teknologier og skabe værdi.

Endelig er det vigtigt at huske på, at AI ikke er en erstatning for menneskelige evner og beslutningstagning, men snarere et værktøj til at styrke og forbedre disse evner. Ved at integrere AI-løsninger i deres forretning kan virksomheder og organisationer frigøre medarbejdernes tid og ressourcer til mere kreative og strategiske opgaver, der kræver menneskelig intuition og forståelse.

GPT-4s kommende lancering og potentiale for multimodalitet er derfor en spændende udvikling, der vil åbne døren for en række nye muligheder og innovation inden for kunstig intelligens og automatisering. Virksomheder og organisationer, der er villige til at tilpasse sig og udnytte potentialet i teknologien, vil have en konkurrencefordel og opnå større succes i deres daglige drift.

Med den kommende lancering af GPT-4 med multimodalitet vil kunstig intelligens og automatisering tage et stort spring fremad, og virksomheder har mulighed for at revolutionere deres forretning ved at integrere denne avancerede teknologi.

Hos OnlineSynlighed.dk holder vi workshops i brug af AI og GPT til content creation, hvor vi hjælper virksomheder og organisationer med at udnytte potentialet i teknologien og skabe mere effektiv og engagerende indhold.

Kontakt os i dag for at høre mere om vores workshops og tage det første skridt mod at udnytte AI og GPT til at tage din virksomhed til nye højder.

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen