Fremtiden for direct mail markedsføring

Det kan virke absurd overhovedet at snakke om en fremtid for direct mail marketing, når nu alt andet inden for markedsføring bevæger sig mere og mere over på de digitale platforme. Her er mulighederne for blandt andet segmentering nemlig i særdeleshed gode, fordi internettet er ved at flyde over af oplysninger om os alle sammen. Ganske anderledes svært er det at indsamle den samme mængde detaljeret data om sine potentielle kunder, når det er til fysiske brevkampagner. Alligevel er det relevant at snakke om fremtiden for direct mail marketing.

I en digital tidsalder, hvor alting foregår på nettet, og hvor en stor del af vores post kommer i e-boks og på e-mail, føles et fysisk brev med navn og adresse på nemlig langt mere personligt og vedkommende, end en e-mail nogensinde kan komme til. Direct mail kan, med andre ord, altså noget, som e-mails ikke kan hamle op med.

Svært at få succes med upersonlige direct mail kampagner

Der er imidlertid nogle faldgruber ved direct mail kampagner, som man ikke bør overse. Det gør mange desværre, og det resulterer i dårlige, upersonlige direct mail kampagner, som har ringe eller ingen effekt. Det er kampagner, der forsøger at ramme så mange forskellige målgrupper, at ingen af dem bliver ramt. Simpelthen fordi kampagnen ikke bliver vedkommende nok.

Der flere måder at lave fejl på:

  • Kampagnen bliver upersonlig over for den enkelte
  • Der er for mange budskaber pakket ind på for lidt plads
  • Selve materialet er let at overse i postkassen
  • Brevet er ringe illustreret og fanger ikke modtagerens opmærksomhed

Ovenstående fejl er blot et udpluk af eksekveringsfejl, som en del virksomheder desværre begår. Ved at begå den slags fejl, får kampagnen ofte ringe effekt. Så kan man diskutere, om det er godt for virksomhedens grønne profil at udsende dårlige kampagner, der ikke bærer frugt.

Man kan også begå ”dummefejl”, såsom at glemme vigtige oplysninger på brevet, lave fejl i webadresser, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger. Denne type fejl er fatale for en kampagne, da de kan forhindre interesserede modtagere i at tage kontakt til virksomheden.

Fremtiden for direct mail kampagner

Forstår man at tilrettelægge og udføre direct mail kampagner med ynde og stil, er det stadig et godt redskab, som kan give en høj konvertering. Det kræver, at man vender de punkter med faldgruber oven for til tilsvarende kvaliteter ved sin egen kampagne.

Det kan være:

  • Meget personlige kampagner, der målrettes så godt som muligt til modtageren.
  • Hold kampagnen simpel. Udvælg det vigtigste tilbud eller budskab og nøjes med det.
  • Vælg gode materialer og alternative former. Få kampagnen til at skille sig ud ved at være af højere kvalitet end de mange reklamer, der fylder folks postkasser.
  • Sørg for at bruge rigeligt gode illustrationer til at understrege jeres budskab. Skab blikfang. Billeder siger mere end 1000 ord!

I fremtiden vil det nemlig være de personlige, særligt tilrettelagte og veludførte direct mail kampagner, der vinder frem. Det skal I også bruge i jeres virksomhed, hvis I vil fremad! For forbrugeren er det også en meget bedre oplevelse at føle, at virksomheden, der har sendt dem post, rent faktisk har gjort noget ud af at ramme målgruppen, samt gjort noget ud af kvaliteten af deres kampagne. Det føles godt og personligt at modtage sådan nogle direct mails, og det vil sige virksomheden en høj konvertering (god ROI) på sin indsats.

John Nielsen