Frankrig: Stor bøde til Google for ikke at fjerne RTBF-links globalt

stor-boede-til-googleSiden EU-domstolene indførte det, vi i dag kender som ”Right to be Forgotten” har tusindvis af europæere søgt om at få slettet søgeresultater på deres eget navn.

Google sletter dog alene resultatet i det land, ansøgeren kommer fra. Hvis en franskmand får slettet et resultat, er det således ikke synligt i google.fr eller andre europæiske indeks – men det samme resultat vises stadig for samme søgning på google.com.

Det er ikke godt nok, synes de franske myndigheder, der nu giver Google en bøde på $112.000.

Andre landes borgere skal ikke lide under fransk og europæisk ret, siger Google, der appellerer bøden til højere retsinstans.

Frygter for deres søgeresultater

For Google er hele Right to be Forgotten-ordningen en torn i øjet. Det kræver meget mandskab at behandle ansøgningerne om at blive glemt, og ved at fjerne nogle søgeresultater bliver søgemaskinen lidt mindre brugbar gang for gang.

Google ønsker ikke, at japanere, amerikanere og andre udenfor EU skal rammes af europæisk lov. Derfor fjerner de heller ikke her resultaterne, der ellers nu fjernes i hele EU. Til at starte med ville en fransk ansøgning alene blive slettet i det franske indeks, men for at leve op til standarder fra franske CNIL – Commission de Nationale de l’informatique et des Libertés, kommissionen for information og frihed – fjernes resultater nu i hele EU.

Frankrig synes bare stadig ikke, at det er godt nok. En franskmand har nemt ved at bruge Google.com og således se de resultater, der ellers er ønsket fjernet. Lovens formål bliver derved ikke opfyldt, for det lokale indeks kan nemt omgås.

Alle krumspring kan omgås. Den eneste sikre måde er, at resultater fjernes globalt. Men det er også et stort indgreb i Googles forretning og vil effektivt få borgere i andre lande til at leve under europæisk ret. Det siger Google, der nu har appelleret bøden og fortsat nægter at fjerne resultater globalt.

Farlig vej at gå ned af

De europæiske love om, at borgere har ret til at få fjernet links fra søgemaskinerne kan sætte en farlig standard. I dag er det en franskmand, der ønsker en negativ avisartikel fjernet. Det kan inspirere totalitære regimer og regeringer til at indføre love, der kan fjerne resultater, der er politisk ukorrekte. I morgen er det måske en kritisk artikel fra en avis i Mellemøsten eller Asien, der med samme love bliver fjernet.

Hvis vi tænker længere frem, foreslår SearchEngineLand, at et land som Pakistan kan kræve, at alle globale resultater, der er negativt stemt overfor profeten Muhammed, skal fjernes. Regelgrundlaget vil være det samme.

Franske CNIL modtager derfor også kritik for deres kompromisløse tilgang til de europæiske love, der nu risikerer at blive effektueret over for alle verdens borgere.

 

CTA Blog

Skal vi også hjælpe dig videre?

Står du med en konkret digital udfordring eller har vækstambitioner, så står vi klar til at tage en uforpligtende dialog.

John Nielsen