+30 tastaturgenveje på Windows-computere alle bør kende

tastaturgenveje

Du kender garanteret til de mest gængse tastaturgenveje på dit tastatur som eksempelvis Ctrl + C og Ctrl + V, men faktisk har din computer en hel række andre genveje, som kan være rigtige nyttige, hvis din mus er gået død, eller tingene bare skal gå lidt hurtigere.

I en digitaliseret verden, hvor de fleste af os benytter størstedelen af vores tid på arbejdet foran computeren, kan det være rigtig nyttigt at kunne nogle af de tastaturgenveje, vi har listet nedenfor.

Tastaturgenveje er lavet for at gøre det nemmere og hurtigere at foretage nogle af den almene brugers mest brugte funktioner, men efterhånden findes der tastaturgenveje til så mange funktioner, at musen næsten er blevet overflødig.

Vores liste er ikke den udtømmende liste med alle de tastaturgenveje der findes – det ville ende med at blive en meget lang liste. I stedet giver vi dig her en liste over de mest almindelige tastaturgenveje til funktioner, som de fleste bruger regelmæssigt. Du kan eventuelt foreslå dine medarbejdere eller kollegaer at tage et kig på denne liste, hvis du synes, at produktiviteten i virksomheden skal øges lidt.

De 22 tastaturgenveje vi nu vil gennemgå, er de mest gængse og nyttige tastaturgenveje på windows-computere til både generelle funktioner, genveje i Windows og i internetbrowseren.

Generelle nyttige tastaturgenveje

Inden vi nævner de mere specifikke tastaturgenveje, skal vi lige have nogle generelle genveje på plads, som kan være nyttige, og som du kan bruge på tværs af flere forskellige programmer – også de fleste Office programmer.

De mest udbredte generelle tastaturgenveje

Ctrl + A: Markér

Med denne genvej kan du hurtigt markere alt indhold i det dokument eller på den side, du er inde på.

Ctrl + C: Kopier

Denne tastaturgenvej er næppe gået nogens næse forbi. Den kopierer den tekst, det billede eller objekt, som du har markeret.

Ctrl + X: Klip

I stedet for at kopiere det markerede objekt, kan du i stedet bruge denne tastaturgenvej og klippe, altså fjerne, det valgte objekt, tekst eller billede.

Ctrl + V: Indsæt

Endelig kan du, når du har kopieret eller klippet indholdet fra ét sted, indsætte det i det dokument, du har åbent, og som du ønsker, at indholdet skal placeres i.

Ctrl + S: Gem
De fleste har i hvert fald én gang i deres liv oplevet, at alt det indhold de har siddet og brugt flere timer på at skrive i et Word-dokument er gået tabt, fordi man har glemt at gemme dokumentet. Med denne genvejstast behøver du ikke længere at frygte dette scenarie. Skal du gemme et dokument eller en webside, kan du nemlig hurtigt og nemt bruge genvejstasten Ctrl + S.

De mindre udbredte generelle tastaturgenveje

Ctrl + Z: Fortryd sidste handling
Vil du alligevel ikke gemme det dokument, du har siddet og arbejdet på, eller fortryder du et indsat billede i dit dokument, kan du med denne genvejstast fortryde den sidste handling, du foretog.

Ctrl + P: Print
Skal du have printet et dokument, en internetside eller måske en vigtig mail, kan du hurtigt gøre det med genvejstasten Ctrl + P.

Ctrl + N: Åbn et nyt vindue
En meget nyttig genvejstast, som du i hvert fald bør huske, er Ctrl + N. Denne genvej åbner et nyt vindue i det nuværende program. Hvis du har Word åbent, kan du indtaste denne genvej og åbne et nyt Word-dokument. Ligeså, kan du, hvis du har internetbrowseren åben, bruge genvejstasten og dermed åbne et nyt internetvindue.

Ctrl + W: Luk et vindue
Skal du derimod lukke dit nuværende program, kan du benytte Ctrl + W og lukke det dokument, den internetfane eller den applikation, du er inde på.

Alt + F4: Luk programmet
Alt + F4 lukker det nuværende aktive program, du er i. Har du brug for at lukke alle faner ned i din internetbrowser kan du bruge denne genvejstast, som lukker alle dine åbne internetsider.

Alt + F: Åbn menuen
Denne genvej åbner menuen i det nuværende program, du befinder dig i. Hvad end det er i Word eller på en webside kan du ved at indtaste denne genvej, åbne menuen.

genvejstaster-på-windows

Tastaturgenveje i Windows

Windows har en række tastaturgenveje, der kan være rigtig nyttige, hvis du er flittig bruger af Windows-computere. Disse kan hjælpe dig med at spare tid, hvis du har mange forskellige programmer åbne eller i tilfælde af at musen pludselig holder op med at virke.

Alt + Tab: Skift imellem programmer
Hjælper dig med at skifte imellem åbne programmer. Når du holder Alt-knappen nede og trykker på Tab-knappen, skifter musen mellem de åbne programmer. Når du holder op med at holde Alt-knappen nede vælges det åbne program, som markøren er ved.

Windows-tasten + D: Vis/skjul skrivebord
Denne genvej kan vise og skjule computerens skrivebord. Du kan bruge denne tastaturgenvej til at skifte mellem dit åbne program og skrivebordet. Helt ideelt, hvis du hurtigt får brug for at minimere dine åbne sider.

Windows-tasten + L: Lås computeren
Det er altid en god idé at låse computeren, når du er færdig med at bruge den, for at dine data altid er beskyttet mod fysisk indtrængen. Her kan du bruge Windows-tasten + L til hurtigt og nemt at låse computeren.

Windows-tasten + E: Åbn stifinder
Igen skal du bruge Windows-tasten. Denne gang med følgeskab af bogstavet e, hvis du hurtigt skal åbne Stifinder og finde frem til dine seneste filer, dokumenter eller andre mapper eller drev.

Ctrl + Alt + Delete: Lås, log af, skift brugere eller adgangskode eller vælg joblisten
Denne genvejstast er kendt hos de fleste, og især hos dem, der har oplevet, at computeren ”frøs”, og at man hverken kunne gøre fra eller til. Ctrl + Alt + Delete bruges nemlig til enten at stoppe en applikation eller til at genstarte Windows.

Når du bruger denne genvejstast vil Windows vise dig en liste med muligheder. Her kan du vælge imellem at: Låse computeren, logge af, skifte bruger, skifte adgangskode eller klikke på joblisten, og vælge, hvilket program du ønsker at lukke ned.

Windows-tast
Åbner menuen Start

Windows-tast + A
Åbner “Administrer meddelelser” sidepanelet

Windows-tast + L
Låser computeren

Windows-tast + P
Projicerer skærmen til en anden skærm

Windows-tast + R
Åbner dialogboksen Kør

Windows-tast + S
Åbner søgelinjen

Windows-tast + X
Åbner menuen Hurtigt link

Vinduesstyring

Alt + Tab
Skifter mellem åbne vinduer

Alt + F4
Lukker det aktuelle vindue

Ctrl + Alt + Tab
Skifter mellem åbne vinduer i opgavevisningen

Windows-tast + Tab
Åbner opgavevisningen

Windows-tast + piletaster
Snapper det aktuelle vindue til forskellige sider af skærmen eller minimerer/maksimerer vinduet

Windows-tast + taltast
Åbner den app, der er fastgjort til proceslinjen, svarende til det trykte nummer

Windows-tast + komma
Viser midlertidigt skrivebordet

Systemgenveje:

Ctrl + A: Vælger alle elementer i et dokument eller en mappe
Ctrl + B: Fed markeret tekst
Ctrl + C: Kopierer valgt tekst eller filer
Ctrl + D: Udfyld
Ctrl + E: Centerjuster markeret tekst eller objekter
Ctrl + F: Åbner søge-/søgelinjen i et dokument eller en mappe
Ctrl + G: Find næste forekomst af tekst
Ctrl + H: Erstat
Ctrl + I: Kursivering af markeret tekst
Ctrl + J: Juster-juster markeret tekst eller objekter
Ctrl + K: Indsæt et hyperlink
Ctrl + N: Ny projektmappe eller dokument
Ctrl + O: Åbn
Ctrl + P: Udskriv
Ctrl + R: Juster markeret tekst eller objekter til højre
Ctrl + S: Gem
Ctrl + U: Understreger valgt tekst
Ctrl + V: Indsætter kopieret tekst eller filer
Ctrl + W: Luk
Ctrl + X: Klipper valgt tekst eller filer
Ctrl + Y: Gentager den sidste handling
Ctrl + Z: Fortryder den sidste handling
Ctrl + Shift + Esc: Åbner Task Manager
Ctrl + Alt + Delete: Åbner menuen Sikkerhedsindstillinger
Ctrl + Shift + T: Genåbner den sidst lukkede fane i en webbrowser

Funktionstastgenveje:

F1: Åbner hjælp til det aktuelle program eller program
F2: Omdøber valgt fil eller mappe
F3: Åbner søge-/find-funktionalitet i et dokument eller en mappe
F4: Gentager den sidste handling eller kommando
F5: Opdaterer det aktuelle vindue eller webside
F6: Fremhæver adresselinjen i en webbrowser
F7: Stavekontrollerer valgt tekst
F8: Går i forlængelsestilstand
F9: Genberegner formler i Excel eller andre regnearksapplikationer
F10: Aktiverer menulinjen i mange applikationer
F11: Går i fuldskærmstilstand i webbrowsere eller opretter et nyt diagram i Excel
F12: Åbner dialogboksen Gem som

Andre genveje:

Alt + F1: Indsætter et diagram i Excel
Alt + F4: Lukker det aktuelle program eller program
Alt + F8: Åbner makrodialogboksen i Excel
Alt + F11: Åbner Visual Basic Editor i Excel
Alt + Tab + Shift: Skifter mellem åbne vinduer i omvendt rækkefølge
Alt + pil ned: Åbner AutoFilter
Windows-tast + G: Åbner spillinjen til at optage spiloptagelser og tage skærmbilleder
Windows-tast + K: Åbner Tilslut-ruden for at oprette forbindelse til trådløse enheder, såsom Bluetooth-headset eller trådløse skærme
Windows-tast + L + Enter: Låser computeren og slukker straks for skærmen (nyttigt til hurtigt at træde væk fra computeren)
Windows-tast + Q: Åbner Quick Assist-appen til fjernhjælp
Windows-tast + U + Enter: Åbner dialogboksen Luk Windows ned
Windows-tast + Pause/Break: Åbner vinduet Systeminformation
Ctrl + Alt + F12: Åbner dialogboksen Gem som i nogle programmer
Ctrl + Alt + F2: Åbner dialogboksen Gem som i nogle programmer
Alt + F6: Skifter mellem flere åbne vinduer i det samme program
Alt + F10: Maksimerer det aktuelle vindue til fuldskærmstilstand
Alt + F12: Åbner dialogboksen Gem som i nogle programmer
Shift + Delete: Sletter en fil eller mappe permanent uden at sende den til papirkurven

Og så en af de her på bureauet mes benyttede genveje

Windows-tast + . (punktum) genvejstast bruges til at åbne emoji-vælgeren i Windows.

Når du trykker på denne kombination af taster, vises emoji-vælgeren, så du kan gennemse og vælge fra en lang række emojis til at indsætte i din tekst

Tastaturgenveje i internetbrowseren

Udover de mest basale genveje, som du kan bruge i Windows, findes der også en række tastaturgenveje, som du kan benytte i internetbrowsere. Disse nedenstående listede genveje kan du altså bruge i hvilken som helst internetbrowser du bruger, som Google Chrome, Firefox eller Edge.

F5: Opdatér
Denne genvej er helt enkelt en hurtig måde at opdatere den internetside, du er inde på.

Ctrl + (+ eller -): Zoom ind/ud
Hvis du holder Ctrl-tasten inde sammen med enten + eller -, kan du zoome ind og ud på den internetside, du befinder dig på.

Ctrl + Tab: Skift mellem internetsider
Igen kommer Ctrl + Tab genvejen til nytte. Her kan du bruge tastaturgenvejen til at skifte mellem dine åbne internetsider. Denne genvej er især nyttig, hvis du har mange internetsider åbne, og du hurtigt og nemt skal kunne navigere imellem dem og skifte fra den ene side til en anden.

Ctrl + Shift + T: Åben sidste internetside
Denne genvejstast kan du bruge til at åbne den sidste internetside, som du lukkede. Det er en rigtig god genvej til de hurtige, der kommer til lidt for tidligt at lukke de internetsider ned, som de endnu ikke er færdige med at bruge.

Ctrl + F: Åbn søgevindue
Med denne genvejstast kan du åbne et søgevindue på den internetside, du besøger. Den er særlig nyttig, hvis du har brug for at søge efter et bestemt ord siden.

Ctrl + D: Bogmærk
Den sidste vigtige genvej i internetbrowsere, som du skal kende til, er Ctrl + D. Denne genvej giver dig mulighed for at bogmærke den side, du besøger, så du altid senere hen kan finde den.

Tastaturgenveje i Word

F5: Gå til side 
Spring til en specifik side, eksempelvis side 5. Tryk F5 og skriv sidenummeret.

F5 - Gå til bestemt side i Word

Brug tastaturgenveje og forbedr din effektivitet

Der findes naturligvis mange flere tastaturgenveje, som du blandt andet kan se af denne liste. Men disse nævnte tastaturgenveje er dem, som du helt sikkert bør kende og huske, hvis du bruger computeren i dit arbejde og i din hverdag, og du har brug for at optimere og øge din arbejdsevne.

Mette Therese Røser